• Thông dụng

  Addressee; receiver.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  addressee
  donee
  receiver
  người nhận được phép
  authorized receiver
  recipient
  chỉ định người nhận luân phiên
  alternate recipient assignment
  chỉ định người nhận theo tên thư mục
  designation of recipient by directory name (MTPR)
  cho phép người nhận luân phiên
  alternate recipient allowed
  dấu hiệu người nhận bcc
  blind copy recipient indication
  giao thức chuyển tệp phát quảng do người nhận thúc đẩy
  Recipient Driven Broadcast File Transfer Protocol (RDBFTP)
  người nhận bản sao che giấu
  blind copy recipient
  người nhận bản sao khó thấy
  blind copy recipient
  người nhận fax
  Fax Recipient
  người nhận luân phiên
  alternate recipient
  người nhận thay thế
  substitute recipient
  người nhận thư
  Mail Recipient
  người nhận thư
  recipient (ofemail, e.g.)
  người nhận thứ cấp
  secondary recipient
  người nhận thực
  actual recipient
  người nhận tiềm ẩn
  potential recipient
  người nhận tức thì
  immediate recipient
  recipient (of a transmission)

  Giải thích VN: Trong truyền [[phát. ]]

  Recipient (RCPT)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  receiver
  người nhận bán sỉ
  wholesale receiver
  người nhận hàng
  cargo receiver
  recipient
  người nhận chỉ định
  designated recipient
  người nhận cổ tức
  recipient of dividend
  người nhận hàng
  recipient of goods
  người nhận sau cùng
  ultimate recipient
  người nhận trợ cấp phúc lợi
  welfare recipient

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X