• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Frazer-Brace extraction method

  Giải thích VN: Một quy trình sử dụng để rút dầu từ các quả dầu, trong đó một chiếc máy dùng để chà bằng chất mài mòn vỏ của quả dưới một bộ phun nước. Hỗn hợp nước vỏ được sàng để tách vỏ, cho phép dầu lắng [[xuống. ]]

  Giải thích EN: A procedure used to draw oil from citrus fruits, in which a machine with abrasive carborundum rolls grates the peel from the fruit under a water spray; the mixture of water and peel is screened to separate the peel, allowing the oil to settle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X