• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  separation theorem

  Giải thích VN: Trong một thuyết điều chỉnh tối ưu, một quy tắc nêu ra rằng giải pháp cho các vấn đề phương tình bậc hai tuyến tính Gaussian tách thành một bộ điều khiển tối ưu cho vấn đề tương ứng không gây tiếng ồn, trong đó trạng thái sử dụng đạt được như đầu ra của một máy ước [[lượng. ]]

  Giải thích EN: In optimal control theory, a theorem stating that the solution to the linear quadratic Gaussian problem separates into an optimal controller for the corresponding problem without noise, in which the state used is obtained as the output of an optimal state estimator.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X