• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  blocking

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  braking action

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blanking
  blockage
  choking
  intercepting
  interception
  sự chặn cuộc gọi
  call interception
  sự chặn máy bay
  aircraft interception
  sự chặn trực tiếp
  direct interception
  locking
  sự chặn lệch mạng
  locking of dislocation
  masking
  sự chắn âm thanh
  masking by tones
  sự chắn bằng tiếng ồn
  noise masking
  sự chắn dữ liệu
  data masking
  sự chắn tiếng ồn
  masking by noise
  sự chắn trường dữ liệu
  data field masking
  screening
  sự chắn tiếng ồn
  acoustic screening
  shading
  shielding
  sự chắn âm
  acoustic shielding
  sự chắn bằng từ
  magnetic shielding
  sự chắn cao tần
  RF shielding
  sự chắn của kết cấu bao che
  shielding protection of coverings
  sự chắn nghịch từ hạt nhân
  diamagnetic shielding of the nucleus
  sự chắn RF
  RF shielding
  stoppage
  throttling
  blockage
  blocking
  sự chặn lưới
  grid blocking
  sự chặn trong
  internal blocking
  bricking action
  choking
  cutoff
  exclusion
  sự chặn phù sa
  sediment exclusion
  intercept
  sự chặn (thông báo) phụ
  miscellaneous intercept
  sự chặn (thông báo) tạp
  miscellaneous intercept
  sự chặn cố ý
  willful intercept
  intercepting
  interception
  sự chặn cuộc gọi
  call interception
  sự chặn máy bay
  aircraft interception
  sự chặn trực tiếp
  direct interception
  interlock
  locking
  sự chặn lệch mạng
  locking of dislocation
  stop
  sự chặn lùi điện
  back stop
  stopping

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  blanching
  precook
  scald
  scalding
  steam cooking
  vapour cooking
  stopping

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X