• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  insulation

  Giải thích VN: Sự cách ly; dùng để chỉ các vật liệu dùng để giảm tính dẫn điện, dẫn nhiệt hoặc khả năng truyền âm thanh; chúng thường được sử dụng trong các bức tường, trần hoặc sàn [[nhà. ]]

  Giải thích EN: The act or fact of insulating; specific uses include: any material used to reduce or prevent the transfer of electricity, heat, cold, or sound; used primarily in walls, ceilings, and floors.

  sự cách ly chống ồn
  sound insulation
  sự cách ly liên kết
  insulation of joints
  sự cách ly liên kết
  joints insulation
  sự cách ly ống
  pipe insulation
  sự cách ly phản xạ
  reflective head insulation
  sự cách ly tiếng ồn
  noise insulation

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  decoupling
  disconnection
  holding
  insulating
  isolation
  sự cách ly di truyền
  ganetic isolation
  sự cách ly ganva
  galvanic isolation
  sự cách ly giao tử
  gametic isolation
  sự cách ly liên kênh
  interchannel isolation
  sự cách phân cực ( tuyến trụ)
  polarization isolation
  sự cách ly quang
  optical isolation
  sự cách ly điện hóa
  galvanic isolation
  sự cách ly điện từ
  electromagnetic isolation
  lagging
  sự cách ly ống
  pipe lagging
  release
  separation
  sự cách ly khí
  separation of gases
  quarantining

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  insulation
  quarantine
  sterilization

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X