• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  indirect illumination

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  indirect lighting

  Giải thích VN: Một hệ thống chiếu sáng trong đó hầu hết ánh sáng phát ra từ các vật thể cố định được dẫn truyền, dẫn hướng, phản xạ, che chắn theo cách phần lớn ánh sáng đến mắt do phản xạ hoặc khúc xạ; do đó không ánh sáng nhòe [[bóng. ]]

  Giải thích EN: A system of lighting in which most of the light emitted from fixtures is diffused, directed, reflected, or shielded in such a way that the majority of light reaches the eye by reflection or refraction; this results in the absence of glare and shadows.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X