• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abandonment
  disposal
  sự loại bỏ nước thải
  sewage disposal
  sự loại bỏ nước thải
  sewage water disposal
  sự loại bỏ nước thải
  wastewater disposal
  sự loại bỏ nước thải ngầm (xuống lớp nền)
  underground wastewater disposal
  sự loại bỏ rác thải
  waste disposal
  elimination
  sự loại bỏ tự đầu
  leading character elimination
  sự loại bỏ nhiễu
  interference elimination
  sự loại bỏ số không
  zero elimination
  exclusion
  refusal
  rejection
  sự loại bỏ kênh lân cận
  adjacent channel rejection
  sự loại bỏ kiểu chung
  common-mode rejection
  sự loại bỏ lần cuối
  final rejection
  sự loại bỏ nhiệt
  heat rejection
  sự loại bỏ nhiễu
  interference rejection
  sự loại bỏ sóng hài
  harmonic rejection
  sự loại bỏ tần số
  frequency rejection
  sự loại bỏ xuyên âm
  crosstalk rejection
  removal
  sự loại bỏ bùn cặn
  sludge removal
  sự loại bỏ dầu
  oil removal
  sự loại bỏ dòng ẩn
  hidden line removal
  sự loại bỏ mặt ẩn
  hidden surface removal
  sự loại bỏ nhiệt
  heat removal
  sự loại bỏ tự động
  auto removal
  sự loại bỏ đường ẩn
  hidden line removal
  removing
  take-off

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  elimination
  rejection
  remelt
  removal
  sự loại bỏ tóp mỡ
  cracklings removal
  sự loại bỏ tro
  ash removal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X