• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  standardization

  Giải thích VN: Việc sử dụng những cái được chấp nhận trong các tiêu chuẩn công nghiệp trong việc thiết kế một sản phẩm hay một thiết [[bị. ]]

  Giải thích EN: The use of these generally accepted industry standards in the design of a product or facility.

  Toán & tin

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  standardization
  sự tiêu chuẩn hóa cán bộ
  standardization of staff
  sự tiêu chuẩn hóa chứng từ
  standardization of documents
  sự tiêu chuẩn hóa sản phẩm
  standardization of products
  thỏa ước tiêu chuẩn hóa
  standardization agreement
  thùng tiêu chuẩn hóa
  standardization tank
  tiêu chuẩn hóa công nghiệp
  industrial standardization
  tiêu chuẩn hóa quy cách sản phẩm
  standardization of manufactures
  standardize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X