• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crater
  dent
  dimple
  gab
  indentation
  pinhole
  rut
  sink mark

  Giải thích VN: Trong khi đúc bằng phương pháo phun, khi bề mặt đúc vỡ ra, xuất hiện một vết lõm nhỏ trên những vật làm bằng nhựa, kèm theo đó sự co giãn trong của vật sau khi miệng khuôn được gắn [[kín. ]]

  Giải thích EN: In injection molding, a small indentation on a plastic object that forms when the molding surface collapses, following internal shrinkage after the gate of the mold is sealed.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X