• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:47, ngày 17 tháng 6 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (edit ko hợp lệ =.=")
   
  Dòng 14: Dòng 14:
  =====Lễ cầu kinh một tháng sau khi chết; lễ giỗ ba mươi ngày=====
  =====Lễ cầu kinh một tháng sau khi chết; lễ giỗ ba mươi ngày=====
  ::[[month]] [[of]] [[Sundays]]
  ::[[month]] [[of]] [[Sundays]]
  -
  ::một thời gian dài vô tận met thang
  +
  ::một thời gian dài vô tận
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  Hiện nay

  /mʌnθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tháng
  lunar month
  tháng âm lịch
  solar month
  tháng dương lịch
  Month's mind
  Lễ cầu kinh một tháng sau khi chết; lễ giỗ ba mươi ngày
  month of Sundays
  một thời gian dài vô tận

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thiên văn ) tháng
  calendar month
  tháng dương lịch
  lunar month
  tháng âm lịch


  Kinh tế

  tháng
  by the month
  theo tháng
  calendar month
  tháng theo lịch
  calendar month
  tháng thường (trái với tháng thiên văn)
  contract month
  tháng đến hạn
  contract month
  tháng giao hàng
  current month
  tháng này
  current month
  trong tháng
  current month delivery
  sự giao hàng trong tháng
  delivery month
  tháng giao
  delivery month
  tháng giao hàng
  end month settlement
  quyết toán cuối tháng (trong giao dịch chứng khoán)
  end month settlement
  toán cuối tháng (trong giao dịch chứng khoán)
  end of the month
  cuối tháng
  end-of-month terms
  điều kiện (trả tiền tính từ) cuối tháng
  every other month
  cách tháng (hai tháng một lần)
  good-this-month
  có hiệu lực trong tháng này
  half month hire
  tiền thuê trả nửa tháng một kỳ
  let by the month
  cho thuê theo tháng
  man-month
  tháng người
  man-month
  tháng-người
  mid month settlement
  quyết toán ngày 15 hàng tháng
  month accounting
  quyết toán hàng tháng, cuối tháng
  month end delivery
  giao hàng cuối tháng
  month of seasonal tight money
  tháng thiếu tiền
  month of shipment
  tháng chở hàng
  month order
  đặt hàng hàng tháng
  near month
  tháng sắp tới
  nearest month
  tháng gần nhất
  past month
  tháng rồi
  past month
  tháng trước
  present month [[]] (the...)
  tháng này
  quoted month
  tháng thanh toán
  rent by the month
  thuê theo tháng
  rent by the month (to...)
  thuê theo tháng
  running month
  tháng này
  settlement month
  tháng thanh toán
  six-month money
  tiền đầu tư sáu tháng
  spot delivery month
  tháng giao hàng ngay
  spot month
  tháng hàng sẵn sàng giao

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  per mensem

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X