• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 15: Dòng 15:
  ::[[He's]] [[a]] [[slow]] [[worker]] [[but]] [[very]] [[thorough]]
  ::[[He's]] [[a]] [[slow]] [[worker]] [[but]] [[very]] [[thorough]]
  -
  =====Nó là một người làm việc chậm chạp nhưng rất cẩn thận=====
  +
  ::Nó là một người làm việc chậm chạp nhưng rất cẩn thận.
  =====Hoàn toàn; trọn vẹn=====
  =====Hoàn toàn; trọn vẹn=====

  03:35, ngày 10 tháng 6 năm 2010

  /'θʌrə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hoàn toàn; kỹ lưỡng; thấu đáo; triệt để; không hời hợt
  to take a thorough rest
  hoàn toàn nghỉ ngơi
  to give the room a thorough cleaning
  dọn dẹp căn phòng sạch như li như lai
  Cẩn thận; tỉ mỉ; chu đáo
  He's a slow worker but very thorough
  Nó là một người làm việc chậm chạp nhưng rất cẩn thận.
  Hoàn toàn; trọn vẹn
  that woman is a thorough nuisance
  người đàn bà đó là một kẻ chuyên môn quấy rầy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  toàn diện

  Kỹ thuật chung

  chu đáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X