• (đổi hướng từ Bowls)


  /bəʊl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái bát
  Nõ (điếu, tẩu thuốc lá); long (thìa, môi)
  ( the bowl) sự ăn uống, sự chè chén
  to be fond of the bowl
  thích chè chén (với anh em bạn)
  Sân khấu ngoài trời hình bán nguyệt
  Quả bóng gỗ
  ( số nhiều) trò chơi bóng gỗ
  to play at bowls
  chơi ném bóng gỗ
  ( số nhiều) (tiếng địa phương) trò chơi ki

  Nội động từ

  Chơi ném bóng gỗ

  Ngoại động từ

  Lăn (quả bóng)
  to bowl along
  bon nhanh (xe)
  to bowl over
  đánh đổ, đánh ngã
  (nghĩa bóng) làm bối rối; làm sửng sốt, làm kinh ngạc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  trũng dạng lòng chảo

  Xây dựng

  chén (xăng, dầu)
  copôn

  Kỹ thuật chung

  bát
  hố trũng
  cái bát
  con lăn
  lưỡi gạt (máy ủi)
  gáo
  gầu
  phễu
  funnel-shaped bowl
  chậu xí hình phễu
  sân vận động
  trục lăn
  vòm

  Kinh tế

  cái thùng
  cái trống
  cái bát

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X