• (đổi hướng từ Deputies)
  /'depjuti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người được uỷ quyền, người thay quyền; người thay mặt, đại biểu, đại diện
  by deputy
  thay quyền, được uỷ quyền
  (trong danh từ ghép) phó
  deputy chairman
  phó chủ tịch
  Nghị sĩ
  Chamber of Deputies
  hạ nghị viện (ở Pháp)
  Người quản lý nhà trọ (cho người nghèo ở các nước tư bản)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đại biểu
  deputy delegate
  phó đại biểu
  đại diện
  nghị sĩ
  người được ủy quyền
  người quản lý nhà trọ
  người thay mặt
  phó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X