• (đổi hướng từ Capped)
  /kæp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mũ lưỡi trai, mũ vải (y tá cấp dưỡng...); mũ (công nhân, giáo sư, quan toà, lính thuỷ...)
  Nắp, mũ (chai, van, bút máy...); đầu (đạn...); tai (nấm...)
  Mỏm, chỏm, chóp, đỉnh
  (kiến trúc) đầu cột
  (hàng hải) miếng tháp cột buồm
  Bao giấy hình loa, phễu giấy (để gói)
  Khổ giấy 0, 43 x 0, 35 cm
  Như Dutch cap

  Ngoại động từ

  Đội mũ cho (ai)
  Đậy nắp, bịt nắp (cái gì)
  Vượt, làm tốt hơn, làm hay hơn
  to cap an anecdote
  kể một câu chuyện hay hơn
  to cap a quotation
  trích dẫn một câu hay hơn; trích dẫn một câu ngược lại
  Ngã mũ chào (ai)
  (thể dục,thể thao) chính thức nhận (một đấu thủ) vào đội
  Phát bằng cho (ở trường đại học)
  (thú y học) làm sưng (một chỗ nào)

  Nội động từ

  Ngả mũ chào, chào

  Cấu trúc từ

  cap in hand
  khúm núm
  if the cap fits, wear it
  (tục ngữ) có tật giật mình
  To put on one's thinking (considering) cap
  Suy nghĩ đắn đo; suy nghĩ kỹ lưỡng
  to set one's cap at (for) somebody
  quyến rũ ai, chài ai (để lấy làm chồng)
  To throw (fling) one's cap over the mill (windmill)
  Làm bừa không kể gì dư luận; hành động tếu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mũ; ngòi thuốc nổ
  speracal cap
  (hình học ) cầu phân


  Môi trường

  Lớp đất sét hoặc chất không thấm nước khác được phủ trên cùng bãi rác bị đóng kín để ngăn sự xâm nhập của nước mưa và giảm thiểu sự lọc qua.

  Cơ - Điện tử

  Nắp, chụp, mũ, chóp, đỉnh

  Hóa học & vật liệu

  ngòi thuốc nổ

  Xây dựng

  bê tông lót đáy mỏng
  pile cap
  mũ cọc

  Y học

  chụp, mủ

  Điện lạnh

  chân bóng đèn
  chóp nối

  Kỹ thuật chung

  bệ
  cái chụp
  cái mũ
  cái nắp
  cái nút
  chóp
  nắp

  Giải thích EN: 1. a top or cover for an object or opening.a top or cover for an object or opening.2. to seal or cover a borehole.to seal or cover a borehole.

  Giải thích VN: 1. Phần che bên trên của một vật. 2. Che, đậy lỗ khoan.

  nắp (bình xăng…)
  ngòi nổ
  đầu cột
  đầu mút
  đậy
  đậy nắp
  đỉnh cột
  đỉnh
  đóng chốt
  đui đèn
  đuôi
  đuôi đèn
  làm nắp
  làm vỡ
  long ra
  lớp phủ ngoài

  Giải thích EN: A finished cement top on a wall or chimney..

  Giải thích VN: Lớp xi măng hoàn thiện trên tường hoặc trên lò sưởi.

  nút, nắp
  mũ cọc
  mũ cột
  mũ đầu cọc
  mũi
  phủ
  rời ra
  sàn nâng

  Kinh tế

  chóp
  đỉnh
  giấy lọc
  nấm
  nắp
  nút

  Địa chất

  xà nóc, xà ngang, thanh nối, dầm ngang, dầm nóc (đỉnh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X