• (đổi hướng từ Fees)


  /fi:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền thù lao; tiền thưởng (người hầu...)
  Học phí, lệ phí
  Di sản
  Quyền hưởng di sản, quyền thừa kế
  (sử học) lãnh địa, thái ấp
  to hold in fee
  có, có quyền sở hữu

  Ngoại động từ .feed

  Trả tiền thù lao cho (ai)
  Đóng lệ phí
  Thuê (ai) giúp việc

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  chi phí
  phí tổn
  phí
  thù lao

  Kinh tế

  phần đóng góp
  phí
  phí thị thực
  phí thủ tục (cấp giấy tờ)
  thù lao

  Nguồn khác

  • fee : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X