• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  phương pháp ướp lạnh và làm khô

  Giải thích EN: A process in which food or tissue is preserved, by drying it in a frozen state under high vacuum conditions; used in preparing medicines and laboratory specimens and in some forms of food preservation. Thus, freeze-dry, freeze-dried.

  Giải thích VN: Phương pháp bảo quản thực phẩm hoặc các mô bằng cách làm khô chúng trong môi trường đông lạnh, dưới điều kiện chân không cao; được dùng trong quá trình điều chế thuốc, bảo quản vật mẫu trong phòng thí nghiệm, và bảo quản thực phẩm. Các từ liên quan: freeze-dry, freeze-dried.

  sấy thăng hoa
  accelerated freeze drying
  sấy thăng hoa gia tốc
  accelerated freeze-drying (AFD)
  sự sấy thăng hoa tăng tốc
  batch freeze-drying
  sấy thăng hoa từng mẻ
  centrifugal freeze-drying
  sấy thăng hoa ly tâm
  commercial freeze-drying
  sấy thăng hoa thương mại
  freeze-drying cabinet
  buồng sấy thăng hoa
  freeze-drying cabinet
  tủ sấy thăng hoa
  freeze-drying cycle
  chu trình sấy thăng hoa
  freeze-drying equipment
  thiết bị sấy thăng hoa
  freeze-drying facilities
  thiết bị sấy thăng hoa
  freeze-drying process
  quá trình sấy thăng hoa
  freeze-drying tunnel
  hầm sấy thăng hoa
  microware freeze-drying
  sấy thăng hoa vi sóng
  microwave freeze-drying
  sấy thăng hoa vi sóng
  radiant freeze-drying plant
  hệ (thống) sấy thăng hoa gia nhiệt bằng bức xạ
  radiant freeze-drying system
  hệ (thống) sấy thăng hoa gia nhiệt bằng bức xạ
  spray freeze-drying
  sấy thăng hoa kiểu phun
  tunnel freeze-drying plant
  trạm sấy thăng hoa kiểu tunen
  tunnel freeze-drying plant
  trạm sấy thăng hoa kiểu tunnel
  sấy khô

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự sấy thăng hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X