• (đổi hướng từ Lathered)
  /´la:ðə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bọt (xà phòng, nước)
  Mồ hôi (ngựa)
  horse in a lather
  ngựa đẫm mồ hôi
  (nghĩa bóng) trạng thái bị kích động, trạng thái sục sôi

  Ngoại động từ

  Xoa xà phòng, xát xà phòng, làm cho sủi bọt
  (từ lóng) đánh quật

  Nội động từ

  Sùi bọt, có bọt
  soap does not lather well
  xà phòng không bọt lắm
  Đổ mồ hôi (ngựa)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bọt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  calm , peace
  verb
  flatten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X