• (đổi hướng từ Negated)
  /ni:geit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phủ định, phủ nhận
  Thừa nhận sự không tồn tại của

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) phủ định

  Kỹ thuật chung

  phủ định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X