• (đổi hướng từ Markets)
  /'mɑ:kit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chợ
  go to market
  chợ nông thôn
  Đi chợ
  Thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng
  the foreign market
  thị trường nước ngoài
  Giá thị trường; tình hình thị trường
  the market fell
  giá thị trường xuống
  the market rose
  giá thị trường lên
  the market is quiet
  tình hình thị trường ổn định; thị trường chứng khoán bình ổn

  Ngoại động từ

  Bán ở chợ, bán ở thị trường

  Nội động từ

  Mua bán ở chợ

  Cấu trúc từ

  to bring one's eggs (hogs) to a bad market (to the wrong market)
  làm hỏng việc, làm lỡ việc; hỏng kế hoạch, tính sai
  to make a market of one's honour
  bán rẻ danh dự
  to come onto the market
  được đưa ra thị trường; được rao bán
  a drug on the market
  món hàng không ai mua; hàng ế
  to flood the market
  tràn ngập thị trường
  Chinese bicycles have flooded the Vietnamese market
  xe đạp Trung Quốc đã tràn ngập thị trường Việt Nam
  to play the market
  mua bán chứng khoán kiếm lời
  to price oneself out of the market
  Xem price

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  máy chỉ

  Kỹ thuật chung

  người đếm

  Kinh tế

  bán ra thị trường
  buôn bán
  co-operative wholesale market
  thị trường buôn bán hợp tác (xã)
  grey market
  buôn bán những loại hàng hóa khan hiếm
  tap a market
  đặt quan hệ buôn bán với một thị trường
  chợ
  giá
  nơi tiêu thụ
  sở giao dịch
  curb market
  thị trường chứng khoán ngoài Sở giao dịch
  noon market
  giá trưa (Sở giao dịch chứng khoán)
  off-board market
  thị trường ngoài sở giao dịch
  outside market
  thị trường ngoài Sở giao dịch (chứng khoán)
  over-the-counter market
  thị trường ngoài Sở giao dịch (chứng khoán)
  quoted market price
  giá sở giao dịch
  stock market
  sở giao dịch chứng khoán
  stock market quotation
  giá tại sở giao dịch
  street market
  thị trường chứng khoán đường phố (ngoài sở giao dịch)
  thị trường trung tâm buôn bán
  thị trường
  acceptance market
  thị trường hối phiếu đã được chấp nhận
  acceptance market
  thị trường nhận trả (hối phiếu)
  access to ad market (to...)
  đi vào thị trường quảng cáo
  access to market (to...)
  đi vào thị trường
  account market
  thị trường kỳ hạn
  active market
  thị trường mua bán ký kết sôi nổi
  active market
  thị trường năng động, thị trường mua bán tích cực
  active market
  thị trường náo nhiệt
  active market
  thị trường nhộn nhịp
  actuals market
  thị trường hàng hiện có
  after-market
  thị trường sau khi bán
  aircraft freight market
  thị trường chuyên chở hàng hóa bằng máy bay
  appreciation of market prices
  sự tăng giá thị trường
  Arab Common Market
  Thị trường chung A-rập
  articles on market
  hàng trên thị trường
  Asian dollar market
  thị trường đô-la Châu Á
  at the market
  theo giá thị trường
  back and filling market
  thị trường ít biến động
  bear market
  thị trường xuống giá
  bear market
  thị trường đầu cơ giá xuống
  bear market
  thị trường giá xuống
  bearish market
  thị trường có chiều hướng xuống giá
  bid market
  thị trường hỏi mua
  bill market
  thị trường (chiết khấu) hối phiếu
  black market
  Chợ đen (Thị trường hàng lậu và dịch vụ bất hợp pháp)
  black market
  thị trường đen
  black market
  thị trường song hành
  bond floatation market
  thị trường phát hành trái phiếu
  bond market
  thị trường trái phiếu
  booming market
  thị trường phồn thịnh
  breadth of market
  sự lên xuống chỉ số (giá thị trường cổ phiếu)
  breadth of the market
  sinh khí của thị trường
  British market research bureau
  Cục nghiên cứu Thị trường Anh
  build up a market [[]] (to...)
  phát triển thị trường
  bull market
  thị trường đầu cơ giá lên
  bull market
  thị trường giá lên
  bullion market
  thị trường vàng bạc
  bullish market
  thị trường (chứng khoán, cổ phiếu, hàng hóa ...)
  bullish market
  thị trường đang lên giá
  business market
  thị trường xí nghiệp
  buyer's (buyers') market
  thị trường của người mua
  buyer's market
  thị trường của người mua
  buyer's market
  thị trường của người mua (tình trạng cung nhiều, cầu ít)
  call loan market
  thị trường cho vay không kỳ hạn
  call market
  thị trường vay nóng
  call market
  thị trường cho vay ngắn hạn (tiền lãi tính theo ngày)
  capacity of market
  dung lượng thị trường
  capital market
  thị trường vốn
  capital market
  thị trường tài chánh (thị trường cho vay chung và dài hạn)
  capital market instruments
  các công cụ của thị trường vốn
  capital market line
  đường thị trường vốn
  captive market
  thị trường bị khống chế
  Caribbean Common Market
  thị trường chung Ca-ri-bê
  carrying market
  thị trường luân lưu
  cash market
  thị trường giao dịch tiền mặt
  cash market
  thị trường giao hàng ngay
  cash market
  thị trường hàng giao ngay
  cash transaction market
  thị trường giao dịch tiền mặt
  cattle market
  thị trường súc vật
  Central American Common Market
  Thị trường Chung Trung Mỹ
  central market
  thị trường trung ương
  central wholesale market
  thị trường bán sỉ trung ương
  certificate market
  thị trường chứng nhận kết hối
  chartering market
  thị trường thuê tàu
  check market
  thị trường kiểm nghiệm
  checking the market
  rà soát thị trường
  circulation market
  thị trường lưu động
  clear the market (to...)
  tìm mua hết hàng hóa trên thị trường
  close market (to...)
  đóng cửa thị trường
  closed market
  thị trường bị độc chiếm
  closed market
  thị trường bị đóng cửa
  co-operative wholesale market
  thị trường buôn bán hợp tác (xã)
  commercial bill market
  thị trường chiết khấu
  commercial bill market
  thị trường thương phiếu
  commercial paper market
  thị trường thương phiếu
  commodity market
  thị trường hàng hóa
  commodity market
  thị trường hàng hóa và nguyên liệu
  Common Market
  thị trường chung châu âu
  Common Market travel Association
  hiệp hội du lịch thuộc khối thị trường chung
  compensating market
  thị trường bồi thường
  competitive market
  thị trường cạnh tranh
  computerized market timing system
  hệ thống điều chỉnh thị trường bằng máy tính
  condition of the market
  tình trạng của thị trường
  consumer and market response
  sự đáp ứng người tiêu dùng ngoài thị trường
  consumer market
  thị trường người tiêu dùng
  consumer-orientated market
  thị trường hướng vào người tiêu dùng
  contango market
  thị trường triển hoãn thanh toán
  contestable market
  thị trường có thể cạnh tranh
  contestable market
  thị trường có thể cạnh tranh được
  continuous market
  thị trường giao dịch liên tục
  continuous market
  thị trường giao dịch liên tục
  contract market
  thị trường hợp đồng
  controlled market
  thị trường được kiểm soát
  conversion at the market price
  sự đổi theo giá thị trường
  corn market
  thị trường mễ cốc
  cornered market
  thị trường bị lũng đoạn
  credit market
  thị trường tín dụng
  culture market
  thị trường văn hóa
  curb market
  thị trường chứng khoán ngoài Sở giao dịch
  curb market
  thị trường lề đường
  currency market
  thị trường các đồng tiền
  currency market
  thị trường tiền tệ
  current market prices
  giá thị trường hiện thời
  current market value
  giá trị thị trường đương thời
  damaged market value
  giá thị trường của hàng bị tổn thất
  dead market
  thị trường chết
  declining market
  thị trường suy thoái
  defensive open market operations
  nghiệp vụ thị trường tự do thụ động
  depressed market
  thị trường suy kém
  depressed market
  thị trường suy tàn
  depressed market
  thị trường tiêu điều
  depth of a market
  độ sâu rộng của thị trường
  derivative market
  thi trường mua bán các dẫn xuất (từ một thị trường tiền tệ)
  derivative market
  thị trường phái sinh
  designate market area
  vùng thị trường chỉ định
  developed market economy
  nền kinh tế thị trường phát đạt
  developing market economy
  nền kinh tế thị trường đang phát triển
  discount market
  thị trường chiết khấu
  discount market
  thị trường chiết khấu (phiếu khoán)
  discount market deposit
  tiền giử thị trường chiết khấu
  disturbed market
  thị trường xao động
  domestic commodity market
  thị trường hàng hóa trong nước
  domestic financial market
  thị trường tài chính trong nước
  domestic market
  thị trường nội địa
  domestic market
  thị trường trong nước
  domestic money market
  thị trường tiền tệ trong nước
  double tier gold market
  thị trường vàng kép
  double tier market
  thị trường kép
  down-market
  thị trường hàng cấp thấp
  down-market
  thị trường hàng giá rẻ
  down-market goods
  hàng hóa trong thị trường giá rẻ
  down-market product
  sản phẩm trong thị trường giá rẻ
  dual exchange market
  thị trường ngoại hối kép
  dull market
  thị trường yên tĩnh
  dull market
  thị trường ế ẩm
  dull market
  thị trường tiêu điều
  dull market
  thị trường trầm trệ
  dummy market
  thị trường hư cấu
  dumping market
  thị trường bán phá giá
  dumping on the market
  bán phá giá trên thị trường
  duopoly market
  thị trường hai người bán
  dynamic open market operations
  nghiệp vụ thị trường tự do động
  East African Common Market
  Thị trường Chung Đông phi
  easy market
  thị trường dễ dàng
  easy market
  thị trường dễ dàng (về nguồn hàng hóa)
  easy market
  thị trường dễ mua
  efficient market hypothesis
  giả thiết về hiệu quả của thị trường
  efficient market hypothesis
  giả thiết thị trường hiệu quả
  emerging market
  thị trường mới nổi
  employment market
  thị trường thuê nhân công
  equilibrium market price
  giá thị trường thăng bằng
  equities market
  thị trường cổ phiếu
  equities market
  thị trường cổ phiếu thường
  equity market
  thị trường cổ phiếu
  estimated market value
  giá thị trường ước tính
  Eurocurrency market
  thị trường các đồng tiền Châu Âu
  Eurocurrency market
  thị trường tiền tệ Châu Âu
  Eurodollar market
  thị trường đô la Châu Âu
  Eurodollar market
  thị trường đô-la Châu Âu
  European Common Market
  thị trường chung Châu Âu
  European market
  thị trường châu Âu
  exacting market
  thị trường khó khăn cần nhiều nỗ lực
  exchange market
  thị trường hối đoái
  exchange market
  thị trường ngoại hối
  existing market
  thị trường hiện có
  expansion of market
  sự mở rộng thị trường
  exploding market
  thị trường bùng nổ
  explore the market
  thăm dò thị trường
  explore the market (to...)
  thăm dò thị trường
  export market
  thị trường xuất khẩu
  export market study
  nghiêm cứu thị trường xuất khẩu
  export market study
  nghiên cứu thị trường xuất khẩu
  extension of market
  bành trướng thị trường
  extension of market
  sự mở rộng thị trường
  external currency market
  thị trường tiền tệ nước ngoài
  external labour market
  thị trường lao động bên ngoài
  external labour market
  thị trường lao động bên ngoài (hãng)
  external market
  thị trường ngoài nước
  factor market
  thị trường yếu tố
  factors market
  thị trường các yếu tố sản xuất
  fast developing market
  thị trường phát triển nhanh
  Federal Open Market Committee
  ủy ban Thị trường Công khai Liên bang
  Federal open Market Committee
  ủy ban thị trường mở liên bang
  Federal Reserve Open market Committee
  ủy ban thị trường mở cửa hệ thống dự trữ liên bang
  finance market
  thị trường lưu thông tiền tệ
  finance market
  thị trường tài chính
  financial futures market
  thị trường kỳ hạn các công cụ tài chính
  financial market
  thị trường vốn
  financial market
  thị trường tài chính
  first market
  thị trường thứ nhất
  flat market
  thị trường định đốn
  flat market
  thị trường tiêu điều
  fluctuating market
  thị trường bất định
  fluctuation in market prices
  sự biến động giá cả thị trường
  fluid market
  thị trường hay thay đổi
  foreign exchange free market
  thị trường ngoại hối tự do
  foreign exchange market
  thị trường hối đoái
  foreign exchange market
  thị trường ngoại hối
  foreign market
  thị trường nước ngoài
  foreign market servicing strategy
  chiến lược dịch vụ thị trường ngoài nước
  foreign market servicing strategy
  chiến lược du lịch thị trường ngoài nước
  foreign market study
  nghiên cứu thị trường nước ngoài
  forward exchange market
  thị trường ngoại hối kỳ hạn
  forward market
  thị trường (hàng hóa) kỳ hạn
  forward market
  thị trường giao sau
  forward market
  thị trường kỳ hạn
  fourth market
  thị trường thứ tư
  fragmented market
  thị trường bị chia cắt
  fragmented market
  thị trường không thuần nhất
  free and open market
  thị trường tự do và bỏ ngỏ
  free futures market
  thị trường kỳ hạn tự do
  free gold market
  thị trường vàng tự do
  free market
  thị trường tự do
  free market (exchange) rate
  hối suất ở thị trường tự do
  free market price
  giá ở thị trường tự do
  free-market economy
  nền kinh tế thị trường tự do
  freight market
  thị trường vận tải hàng hóa
  freight market
  thị trường thuê chợ
  freight market
  thị trường thuê tàu
  fringe market
  thị trường ngoại biên
  fringe market
  thị trường phụ
  frozen market
  thị trường phong tỏa
  futures market
  thị trường giao sau
  futures market
  thị trường kỳ hạn
  generic market
  thị trường cùng loại
  gilt-edged market makers
  người mua bán trên thị trường chứng khoán viền vàng
  global equities market
  thị trường cổ phiếu thế giới
  global market
  thị trường toàn cầu
  global securities market
  thị trường chứng khoán toàn cầu
  glutting of the market
  sự làm tràn ngập các thị trường
  GNP at market prices
  tổng sản phẩm quốc dân tính theo giá thị trường
  gold (bullion) market
  thị trường vàng
  gold market
  thị trường vàng
  grain market
  thị trường mễ cốc
  graveyard market
  thị trường xuống giá
  graveyard market
  thị trường nghĩa địa
  grey market
  thị trường xám
  grey market
  thị trương hàng hóa
  grey market
  thị trường nửa đen (chứng khoán)
  hammering the market
  gõ búa thị trường
  heavy market
  thị trường ứ đọng
  heavy market
  thị trường ế ẩm
  hold the market
  chiếm đoạt thị trường
  hold the market (to..)
  chiếm đoạt thị trường
  holding the market
  duy trì thị trường-lưu giữ thị trường
  holding the market
  giữ yên thị trường
  home market
  thị trường chính quốc
  home market
  thị trường quốc nội
  home market
  thị trường trong nước
  home market prices
  giá (thị trường) trong nước
  homogeneous market
  thị trường thuần nhất
  horizontal market
  thị trường hàng ngang
  idols of the market
  ngẫu tượng thị trường
  in the market
  đi vào thị trường
  inaccurate market assessment
  sự đánh giá thị trường không chính xác
  inactive market
  thị trường ế ẩm
  inactive market
  thị trường không sôi động
  indicated market
  thị trường được chỉ dẫn
  industrial market
  thị trường công nghiệp
  inefficiency in the market
  sự vô hiệu trên thị trường
  inside market
  thị trường nội bộ
  insurance market
  thị trường bảo hiểm
  inter-company deposit market
  thị trường tiền gởi giữa các công ty
  inter-company loans market
  thị trường cho vay liên công ty
  inter-company market
  thị trường liên công ty
  interbank market
  thị trường giữa các ngân hàng
  interbank market
  thị trường liên ngân hàng
  intermediate market
  thị trường trung gian
  internal labour market
  thị trường lao động "trong hãng"
  internal labour market
  thị trường lao động trong nước
  internal labour market
  thị trường sức lao động tại chỗ
  international capital market
  thị trường tư bản quốc tế
  international capital market
  thị trường tài chính thế giới
  international market
  thị trường quốc tế
  international market price
  giá thị trường quốc tế
  International Monetary Market
  thị trường tiền tệ quốc tế
  international money market
  thị trường tiền tệ quốc tế
  inverted market
  thị trường nghịch chuyển
  investment market
  thị trường đầu tư
  involuntary open market policy
  chính sách thị trường mở không tự nguyện
  issue market
  thị trường phát hành (chứng khoán)
  issuing market
  thị trường phát hành
  Japan offshore market
  thị trường hải ngoại (của) Nhật Bản
  job market
  thị trường công ăn việc làm
  junior market
  thị trường thứ cấp
  junk market
  thị trường đồ cũ
  kerb market
  thị trường chứng khoán chợ đen
  kerb market
  thị trường kim loại lậu
  kerb market
  thị trường tài chính chợ đen
  know-how market
  thị trường kỹ thuật chuyên môn
  labour market
  thị trường lao động
  labour market
  thị trường sức lao động
  latest market report
  báo cáo thị trường mới nhất
  law of market
  quy luật thị trường
  law of market
  qui luật thị trường
  leading market
  thị trường chính
  leading market
  thị trường chủ yếu
  leading market
  thị trường dẫn đạo
  limited market
  thị trường bị hạn chế
  limited market
  thị trường hữu hạn
  liquidating market
  thị trường (bán) thanh lý cổ phiếu
  loan market
  thị trường cho vay
  loan market
  thị trường tín dụng
  local market
  thị trường tại chỗ
  local wholesale market
  thị trường bán sỉ tại địa phương
  London discount market
  thị trường chiết khấu Luân Đôn
  London foreign exchange market
  thị trường ngoại hối Luân Đôn
  London gold market
  thị trường vàng Luân Đôn
  London money market
  thị trường tiền tệ Luân Đôn
  London silver market
  Thị trường bạc Luân Đôn
  long end of the market
  thị trường chứng khoán dài hạn
  loss of market
  sự mất thị trường
  main market
  thị trường chính
  main market
  thị trường chủ yếu
  maintain market (to...)
  duy trì thị trường
  make a market
  tạo một thị trường ra vẻ ổn định
  make inroad into world market (to...)
  xâm nhập thị trường thế giới
  manipulate the market
  thao túng thị trường
  manipulate the market (to...)
  thao túng thị trường
  manipulation of the market
  thao túng thị trường
  manipulation of the market
  thao túng thị trường (chứng khoán)
  mark- to market
  đánh giá theo giá thị trường
  market abroad
  thị trường hải ngoại
  market absorption
  sức hấp thụ của thị trường
  market acceleration theory
  thuyết gia tốc thị trường
  market access cost
  phí tổn cho thâm nhập thị trường
  market access cost
  phí tổn tiến nhập thị trường
  market analysis
  phân tích thị trường
  market analyst
  chuyên gia phân tích thị trường
  market appraisal
  đánh giá thị trường
  market assessment
  đánh giá thị trường
  market assessment
  sự đánh giá thị trường
  market at home
  thị trường trong nước
  market attrition
  đánh giá thị trường
  market average
  giá bình quân thị trường
  market basket
  rổ thị trường
  market behaviour
  tập tính thị trường
  market behaviour
  thế đi của thị trường
  market capitalization
  tổng giá trị thị trường của vốn
  market capitalization
  vốn giá theo thị trường
  market chains
  chuỗi, dây chuyền, thị trường
  market challengers
  người thách thức thị trường
  market close
  sự đóng cửa của thị trường (chứng khoán)
  market close
  sự đóng cửa thị trường (chứng khoán)
  market competition
  cạnh tranh thị trường
  market concentration
  sự tập trung hóa thị trường
  market concentration
  tập trung thị trường
  market conditions
  tình huống thị trường
  market conduct
  cách ứng xử thị trường
  market conduct
  thái độ cư xử trên thị trường
  market control
  sự quản lý thị trường
  market counter measure
  đối sách thị trường
  market coverage
  sự bao phủ thị trường
  market creating effect
  hiệu quả tạo thị trường
  market cycle
  chu kỳ thị trường
  market day (market-day)
  ngày giao dịch (thị trường chứng khoán)
  market demand
  cầu (của) thị trường
  market demand
  nhu cầu thị trường
  market demand curve
  đường cong (nhu) cầu thị trường
  market demand function
  hàm cầu thị trường
  market demand price
  giá tùy theo nhu cầu thị trường
  market demand schedule
  bảng nhu cầu thị trường
  market destroying effect
  hiệu quả phá hoại thị trường
  market destruction
  phá hoại thị trường
  market development
  sự phát triển thị trường
  market difference
  chênh lệch giá thị trường
  market directed economy
  nền kinh tế hướng vào thị trường
  market ecology
  sinh thái học thị trường
  market economist
  nhà kinh tế thị trường
  market entry
  sự xâm nhập thị trường
  market entry
  thâm nhập thị trường
  market equilibrium
  sự thăng bằng thị trường
  market equilibrium (marketclearing)
  cân bằng thị trường
  market excess demand
  cầu vượt thị trường
  market excess supply
  cung vượt thị trường
  market exit
  rút khỏi thị trường
  market exit
  sự rút khỏi thị trường
  market exit
  sự rút khỏi thị trường (của một hãng...)
  market exploration insurance
  bảo hiểm thăm dò thị trường
  market factor
  nhân tố thị trường
  market failure
  sự bất lực của thị trường
  market failure
  sự thất bại thị trường
  market feeling
  cảm giác thị trường
  market fish
  cá có chất lượng thị trường
  market fluctuations
  sự biến động thị trường
  market followers
  những công ty theo thị trường
  market for industrial goods
  thị trường công nghệ phẩm
  market for industrial goods
  thị trường hàng công nghiệp
  market for labour
  thị trường sức lao động
  market forces
  động lực của thị trường
  market forecast
  dự báo thị trường
  market growth
  tăng trưởng thị trường
  market guidance mechanism
  cơ chế hướng dẫn thị trường
  market healthy
  thị trường khoẻ mạnh
  market heterogeneity
  tính không đồng đều của thị trường
  market holding
  nắm giữ thị trường
  market holding
  sự nắm giữ thị trường
  market homogeneity
  sự không hoàn hảo của thị trường
  market homogeneity
  tính đồng đều của thị trường
  market house
  phòng quản lý thị trường
  market imperfection
  chỉ báo thị trường
  market imperfection
  sự không hoàn hảo của thị trường
  market in industrial technology
  thị trường kỹ thuật công nghiệp
  market index
  chỉ số thị trường
  market indicator
  chỉ báo thị trường
  market information
  thông tin thị trường
  market intelligence
  tình báo thị trường
  market intervention
  can thiệp thị trường
  market leader
  công ty hàng đầu trong thị trường
  market leading commodities
  hàng hóa nhạy cảm với giá thị trường
  market letter
  bản tin thị trường
  market liquidity
  tính lưu động của thị trường
  market lull
  thời gian tạm lắng của thị trường
  market maker
  người kiến tạo thị trường
  market maker
  người nắm thị trường
  market maker
  người thao túng thị trường
  market marker
  nhà tạo thị trường
  market mechanism
  chức năng điều tiết của thị trường
  market mechanism
  cơ cấu thị trường
  market mechanism
  cơ chế thị trường
  market mobility index
  chỉ số di động của thị trường
  market movement
  hoạt động của thị trường
  market opening
  sự mở của thị trường (chứng khoán)
  market opportunity
  cơ hội thị trường
  market order
  trật tự thị trường
  market orientation
  đặt gần thị trường
  market orientation
  hướng vào thị trường
  market orientation
  hướng về thị trường
  market orientation
  sự định hướng theo thị trường
  market oriented
  hướng vào thị trường
  market oriented production
  sản xuất hướng vào thị trường
  market outline
  nét chính về hàng hóa thị trường
  market outlook
  triển vọng thị trường
  market outside the Community
  thị trường thứ ba
  market overstocked
  thị trường có quá nhiều hàng trữ
  market overt
  thị trường (hàng hóa) công khai
  market overt
  thị trường công khai
  market penetration
  sự thâm nhập thị trường
  market penetration price
  giá thâm nhập thị trường
  market penetration pricing
  định giá thâm nhập thị trường
  market performance
  hiệu quả của thị trường
  market performance
  hiệu suất của thị trường
  market performance
  hiệu suất thị trường
  market performance
  thành quả của thị trường
  market policy
  chính sách thị trường
  market portfolio
  tổng lượng chứng khoán thị trường
  market positioning
  định vị trên thị trường
  market positioning
  vị trí thị trường
  market potential
  tiềm lực thị trường
  market potential
  tiềm năng thị trường
  market power
  nắm quyền trên thị trường
  market power
  quyền lực thị trường
  market power
  sự định vị thị trường
  market practice
  tập quán thị trường
  market practice
  tiềm lực thị trường
  market practice
  tiềm năng thị trường
  market price
  giá cả thị trường
  market price
  giá cả thị trường thăng bằng
  market price
  giá thị trường
  market price
  quyền lực của thị trường
  market price method
  tập quán thị trường
  market production
  giá cả thị trường
  market production
  sự sản xuất của thị trường
  market profile
  bộ dạng thị trường
  market profile
  nét đặc trưng của thị trường
  market raid
  cuộc tấn công thị trường
  market rate (ofdiscount)
  suất (chiết khấu) thị trường
  market rate of discount
  suất chiết khấu thị trường
  market rate of exchange
  hối suất thị trường
  market reach
  tầm đạt tới của thị trường
  market recognition
  sự nhận ra thị trường
  market recovery
  sự lên lại của giá thị trường
  market report
  bản tin (giá) thị trường
  market report
  bản tin (giá) thị trường (chứng khoán)
  market report
  bản tin thị trường
  market research
  điều nghiên thị trường
  market research
  nghiên cứu thị trường
  market research
  sự nghiên cứu thị trường
  market Research Corporation of America
  Công ty điều tra thị trường Mỹ
  market research director
  giám đốc nghiên cứu thị trường
  market research insurance
  bảo hiểm nghiên cứu thị trường
  Market Research Society
  Hội nghiên cứu thị trường (Anh quốc)
  market researcher
  chuyên gia nghiên cứu thị trường
  market resistance
  sự kháng cự của thị trường
  market response
  sự đáp ứng của thị trường
  market rigger
  người ngầm thao túng thị trường
  market rigging
  thao túng thị trường
  market risk
  rủi ro thị trường
  market risk
  rủi ro về thị trường
  market rule
  quy tắc thị trường
  market sales potential
  tiềm năng bán hàng của thị trường
  market saturation
  sự bão hòa thị trường
  market segment
  đoạn thị trường
  market segmentation
  chia nhỏ thị trường
  market segmentation
  sự chia nhỏ thị trường
  market segmentation
  sự phân đoạn thị trường
  market segmentation
  sự phân khúc thị trường
  market sensitivity
  độ nhạy cảm của thị trường
  market sensitivity
  tính nhạy cảm của thị trường
  market sentiment
  cảm tính thị trường
  market sentiment
  tâm lý thị trường
  market share
  phần thị trường chiếm được
  market share
  tỷ phần thị trường
  market sharing
  phân chia thị trường
  market sharing arrangement
  thỏa thuận phân chia thị trường
  market shut of risk
  rủi ro gián đoạn thị trường
  market shut off risk
  rủi ro gián đoạn thị trường
  market simulation
  sự giả tạo của thị trường
  market size
  quy mô thị trường
  market skimming
  sự gạn kem giá thị trường
  market skimming pricing
  cách định giá gạn kem thị trường
  market skimming pricing
  định giá lướt qua thị trường
  market socialism
  chủ nghĩa xã hội thị trường
  market stock
  hàng trữ của thị trường
  market strategy
  chiến lược thị trường
  market structure
  cấu trúc thị trường
  market structure
  cơ cấu thị trường
  market supply
  cung của thị trường
  market supply and demand
  cung cầu thị trường
  market survey mission
  đoàn khảo sát thị trường
  market target selection
  sự chọn lựa mục tiêu thị trường
  market tax
  thuế thị trường
  market testing
  sự thủ nghiệm thị trường
  market testing
  sự thử nghiệm thị trường
  market thrust
  sự đột phá thị trường
  market tone
  sắc thái thị trường
  market tone
  tình hình giá cả thị trường
  market transactions
  giao dịch thị trường (chứng khoán)
  market transparency
  độ trong suốt của thị trường
  market trend
  xu hướng thị trường
  market value
  giá trị thị trường
  market value on the trade date
  trị giá thị trường vào thời điểm mua bán
  market value-weighted index
  chỉ số giá trị thị trường gia quyền
  market value-weighted index
  chỉ số nghiêng về trị giá thị trường
  market weak
  thị trường yếu ớt
  market write-downs
  thị trường xuống giá
  market-sharing
  sự phân chia thị trường
  marketability (marketability)
  tính thị trường
  marking to market
  ghi giá theo thị trường
  marriage market
  thị trường hôn nhân
  mass market
  thị trường đại chúng
  meager market
  thị trường nhỏ nhoi
  measures to support the market
  biện pháp duy trì giá trị thị trường
  measures to support the market
  đối sách ổn định thị trường
  meet the market demand
  đáp ứng nhu cầu của thị trường
  meet the market demand
  thỏa mãn thị trường
  metal market
  thị trường kim thuộc
  metal market
  thị trường ngũ kim
  milk the market (to..)
  bòn rút lợi lớn, lợi dụng thị trường
  mining market
  thị trường mỏ
  monetary futures market
  thị trường kỳ hạn về tiền tệ
  money market
  thị trường cho vay ngắn hạn
  money market
  thị trường tài chính
  money market
  thị trường tiền tệ
  money market deposit account
  tài khoản ký thác của thị trường tiền tệ
  money market instruments
  các công cụ của thị trường tiền tệ
  money market intervention
  can thiệp thị trường tiền tệ
  money market management
  quản lý thị trường tài chính
  money market paper
  chứng khoán thị trường tài chính
  money market paper
  phiếu khoán thị trường tiền tệ
  money market preferred
  cổ phiếu ưu tiên của thị trường tiền tệ
  money market securities
  chứng khoán của thị trường tiền tệ
  money market securities
  chứng khoán thị trường tiền tệ
  monopolistic market
  thị trường độc quyền
  monopolistic market
  thị trường độc quyền nhu cầu
  mortgage market
  thị trường thế chấp
  multiple commodity market
  thị trường nhiều loại hàng hóa
  narrow market
  thị trường lèo tèo
  National Market Advisory Board
  ban tư vấn thị trường quốc gia
  national market system
  hệ thống thị trường quốc gia
  new issue market
  thị trường các chứng khoán mới phát hành
  nominal market
  thị trường hữu danh vô thực
  non-financial market
  thị trường phi tài chính
  non-market economy
  nền kinh tế phi thị trường
  non-market risk
  rủi ro phi thị trường
  non-official market
  thị trường không chính thức
  normal market size
  quy mô thị trường bình thường
  off-board market
  thị trường ngoài quây
  off-board market
  thị trường ngoài sở giao dịch
  offer-floor market
  thị trường hành lang (chứng khoán)
  offer-floor market
  thị trường thứ ba
  offered market
  thị trường giá bán (hối suất thị trường)
  official exchange market
  thị trường ngoại tệ chính thức (của Nhà nước)
  official foreign exchange market
  thị trường ngoại hối chính thức
  official market
  thị trường chính thức
  official market quotation
  giá biểu thị trường chính thức
  oil market
  thị trường dầu hỏa
  one-man market
  thị trường một người
  one-sided market
  thị trường một chiều
  open market
  thị trường tự do
  open market
  thị trường mở
  Open Market Desk
  vụ nghiệp vụ thị trường mở
  Open Market Desk
  vụ nghiệp vụ thị trường tự do
  open market policy
  chính sách thị trường mở
  open-market discount rate
  suất chiết khấu của thị trường tự do
  open-market operation
  nghiệp vụ thị trường mở
  open-market operation
  vụ thị trường tự do
  open-market operations
  nghiệp vụ thị trường công khai (tiền tệ)
  open-market operations
  nghiệp vụ thị trường mở
  open-market policy
  chính sách thị trường công khai
  open-market policy
  chính sách thị trường tự do
  open-market rate
  hối suất thị trường công khai
  open-market securities
  chứng khoán thị trường tự do
  option market
  thị trường có quyền chọn
  option market
  thị trường có tăng ngạch
  organized market
  thị trường có tổ chức
  outcry market
  thị trường hô giá
  outside market
  thị trường hành lang
  outside market
  thị trường ngoài bảng giá
  outside market
  thị trường ngoài Sở giao dịch (chứng khoán)
  over-the-counter market
  thị trường ngoài Sở giao dịch (chứng khoán)
  overheating market
  thị trường nóng bỏng
  overheating market
  thị trường sôi động
  overload market
  thị trường thừa ứ
  overloaded market
  thị trường quá tải (thừa ứ hàng hóa)
  overnight money market
  thị trường cho vay cách nhật
  overrun one's market
  để tuốt mất cơ hội thị trường
  overrun one's market
  vượt quá thị trường dự kiến
  overseas market
  thị trường hải ngoại
  overseas market
  thị trường quốc ngoại
  parallel market
  thị trường song song
  peg the market [[]] (to...)
  giữ vững thị trường
  peg the market [[]] (to...)
  ổn định thị trường
  pegging of market price
  cố định giá thị trường
  perfect market
  thị trường cạnh tranh hoàn toàn
  perfect market
  thị trường độc quyền hoàn toàn
  perfect market
  thị trường hoàn hảo
  physical market
  thị trường giao ngay
  physical market
  thị trường hàng hóa vật chất
  physical market
  thị trường hiện vật
  placement market
  thị trường việc làm
  play the market
  thao túng thị trường (thường chỉ thị trường cổ phiếu)
  play the market [[]] (to...)
  thao túng thị trường (thường chỉ thị trường cổ phiếu)
  PORTAL market
  Thị trường PORTAL
  potential market
  thị trường tiềm năng
  pressure in money market
  sức ép trong thị trường tiền tệ
  prevailing market rates
  điều kiện chung của thị trường
  price market
  thị trường chú trọng giá rẻ
  primary market
  thị trường cấp một
  primary market
  thị trường cấp một, sơ cấp
  primary market
  thị trường sơ cấp
  primary mortgage market
  thị trường thế chấp sơ cấp
  primary securities market
  thị trường chứng khoán sơ cấp
  private market value
  giá trị thị trường riêng
  produce market
  thị trường nông phẩm
  produce market
  thị trường sản phẩm (trừ khoáng sản)
  produce market
  thị trường sản vật
  product-market scope
  phạm vi sản phẩm-thị trường
  product-market strategy
  chiến lược sản phẩm -thị trường
  profit impact of market strategy
  tác động lợi nhuận của chiến lược thị trường
  promising market
  thị trường đầy hứa hẹn
  promising market
  thị trường đầy hứa hẹn (bán được nhiều hàng....)
  property market
  thị trường bất động sản
  property market (the..)
  thị trường bất động sản
  prosperous market
  thị trường hưng thịnh
  prosperous market
  thị trường hưng vượng
  public market
  thị trường công khai
  push the market higher (to...)
  đẩy giá (thị trường) lên
  put a new article on the market (to...)
  tung một mặt hàng mới ra thị trường
  put goods into market (to...)
  bán hàng hóa ra thị trường
  putting on the market
  đưa ra thị trường bán (cổ phiếu công ty)
  qualified third-market marker
  nhà tạo thị trường cấp ba đủ tiêu chuẩn
  qualitative market research
  nghiên cứu định tính thị trường
  quality market
  thị trường chú trọng phẩm chất
  quality market
  thị trường coi trọng chất lượng
  quantitative market research
  nghiên cứu định lượng thị trường
  quasi-market
  chuẩn thị trường
  queasy market
  thị trường không ổn định
  quiet market
  thị trường yên tĩnh
  quite market
  thị trường yên tĩnh
  quotation of a foreign market
  giá công bố ở thị trường nước ngoài
  quotation on a foreign market
  sự định giá (chứng khoán) ở thị trường thứ hai
  quotation on the second market
  sự định giá (chứng khoán) ở thị trường thứ hai
  raid on the market
  cố ý làm cho thị trường (cổ phiếu) xuống giá mạnh
  raid the market (to...)
  cố ý làm cho thị trường (cổ phiếu) xuống giá mạnh
  railway market
  thị trường (cổ phiếu) đường sắt
  ready market
  thị trường thông thoáng
  ready market
  thị trường thông thoáng (hàng hóa được bán nhanh và dễ dàng)
  ready market
  thị trường thông thoát
  recourse to the capital market
  sự cần đến, nhờ đến thị trường vốn
  redemption at market prices
  hoàn trả theo giá thị trường quy định
  reference world market price
  giá tham khảo thị trường thế giới
  registered competitive market maker
  người kiến tạo thị trường đã đăng ký có sức cạnh tranh
  regulated market
  thị trường có kiểm soát
  reluctant market
  thị trường trì trệ
  replacement market
  thị trường sản phẩm thay thế
  reseller market
  thị trường bán lại
  reserve market
  thị trường dành riêng
  reserved market
  thị trường bảo lưu
  reserved market
  thị trường hậu bị
  residual market
  thị trường thừa hàng hóa
  restricted market
  thị trường định phần bán
  restricted market
  thị trường hạn chế
  retail market
  thị trường bán lẻ
  rice market
  thị trường lúa gạo
  rig the market
  đầu cơ đẩy giá thị trường lên xuống
  rig the market
  thao túng thị trường
  rig the market (to...)
  đầu cơ đẩy giá thị trường lên xuống
  rig the market (to...)
  thao túng thị trường
  rigged market
  thị trường bị đầu cơ
  rigged market
  thị trường bị thao túng
  rigging the market
  đầu cơ (thao túng) thị trường chứng khoán
  rigging the market
  thao túng, chi phối thị trường (chứng khoán)
  rights market
  thị trường các quyền
  rights market
  thị trường giấy chứng nhận quyền mua cổ phần
  rising market
  thị trường giá lên
  rollercoaster market
  thị trường gia cầm
  run of the market (the...)
  xu hướng thị trường
  run on the market
  sự đổ xô vào thị trường chứng khoán
  sagging market
  thị trường đang kém sút
  sagging market
  thị trường đang sút kém
  sale at daily market price
  bán theo giá thị trường
  sale market
  thị trường tiêu thụ
  second market
  thị trường thứ hai
  second-hand car market
  thị trường xe hơi cũ
  second-hand market
  thị trường đồ cũ
  second-hand market [[]] (the...)
  thị trường đồ cũ
  second-tier market
  thị trưởng thứ cấp
  secondary exchange market
  thị trường hối đoái cấp hai (thứ cấp)
  secondary market
  thị trường cấp hai
  secondary market
  thị trường cấp hai, thứ cấp (chứng khoán)
  secondary market
  thị trường cấp II
  secondary mortgage market
  thị trường thế chấp cấp hai
  secondary mortgage market
  Thị Trường Thế Chấp Cấp II
  secondary mortgage market
  thị trường thế chấp thứ hai
  section of the market
  thị trường chia khu theo chủng loại hàng hóa
  securities market
  thị trường chứng khoán
  security market line
  đường thị trường an toàn
  security market line
  giới tuyến an toàn thị trường
  seek a market
  tìm kiếm thị trường
  seeking funds on the call money market
  tìm vốn trong thị trường cho vay không kỳ hạn
  seller's (sellers') market
  thị trường của người bán
  seller's market
  thị trường của người bán
  seller's market
  thị trường mại chủ-cung bất ứng cầu
  semi-black market
  thị trường nửa đen
  sensitive market
  thị trường mẫn cảm
  sensitive market
  thị trường nhạy cảm
  settlement market
  thị trường giao dịch kỳ hạn
  shakeout in the market
  sự lành mạnh hóa thị trường
  shakeout in the market
  tổ chức lại thị trường
  share of the market
  phần thị trường chiếm được
  shipping freight market
  thị trường chuyên chở hàng hóa bằng tàu biển
  shipping market
  thị trường vận tải biển
  short end of the market
  thị trường ngắn hạn
  short loan market
  thị trường cho vay ngắn hạn
  short market
  thị trường bán khống
  short-term capital market
  thị trường vốn ngắn hạn
  short-term market
  thị trường ngắn hạn
  short-term money market
  thị trường tiền tệ ngắn hạn
  short-term money market paper
  chứng khoán thị trường tiền tệ ngắn hạn
  sick market
  thị trường ốm yếu
  sideways market
  thị trường dao động ngang
  sideways market
  thị trường phụ
  Single European Market
  thị trường Châu Âu đơn nhất
  social market
  thị trường xã hội
  soft market
  thị trường hiếm ít nhu cầu
  soft market
  thị trường mềm
  sold-out market
  thị trường đã bán hết
  specialist market
  thị trường chứng khoán đặc chủng
  speculative market
  thị trường đầu cơ
  spoiling the market
  phá hoại giá thị trường
  spot currency market
  thị trường tiền tệ giao ngay
  spot market
  thị trường (mua bán) giao (hàng và trả tiền) ngay
  spot market
  thị trường giao ngay
  spot market
  thị trường trực tiếp
  squeeze the market
  bóp nghẹt thị trường
  squeeze the market (to...)
  bót nghẹt thị trường
  stabilized market
  thị trường ổn định
  stagnant market
  thị trường đình trệ
  stale market
  thị trường đình trệ
  staple market
  thị trường chính, chủ yếu
  statutory market
  thi trường pháp định
  steady market
  thi trường ổn định vững chắc
  steady market
  thị trường ổn định vững chắc
  sterling Interbank market
  thị trường cho vay bảng Anh giữa các ngân hàng
  stock acquisition through the market
  cổ phiếu mua được ngoài thị trường
  stock market
  thị trường chứng khoán
  stock market
  thị trường cổ phiếu
  stock market
  thị trường gia súc
  stock market exchange
  thị trường chứng khoán
  stock market price
  giá niêm yết trên thị trường chứng khoán
  stock market rating
  đánh giá thị trường cổ phiếu
  straight market (the...)
  thị trường trái phiếu có lãi suất cố định
  street market
  thị trường chứng khoán đường phố (ngoài sở giao dịch)
  street market
  thị trường lề đường
  street market
  thị trường ngoài phố
  stringency (ofthe money market)
  sự siết chặt lưu thông tiền tệ (trên thị trường tiền tệ)
  stringent money market
  thị trường tài chính khan hiếm tiền mặt
  strong market
  thị trường đứng giá, vững giá
  strong market
  thị trường giá tăng mạnh
  strong market
  thị trường tăng giá
  subject to market fluctuation
  có thể bị tăng giảm tùy theo biến động của thị trường
  supply and demand on the labour market
  cung cầu trong thị trường lao động
  supporting the market
  chống đỡ thị trường
  swimming market
  thị trường hoạt động thông thoáng
  ta-exempt money market fund
  quỹ thị trường tiền tệ được miễn thuế
  tampering with the market
  sự can thiệp vào thị trường
  tap a market
  đặt quan hệ buôn bán với một thị trường
  tap market
  thi trường chứng khoán nhà nước
  target market
  thị trường mục tiêu
  tax-exempt money market fund
  quỹ thị trường tiền tệ ngắn hạn được miễn thuế
  tendencies of the market
  các khuynh hướng của thị trường
  tension of international market
  tình trạng căng thẳng của thị trường quốc tế
  terminal market
  thị trường đầu cuối
  terminal market
  thị trường đầu mối
  terminal market
  thị trường đầu mối (nông sản phẩm)
  terminal market
  thị trường đầu mối nông lâm sản
  terminal market
  thị trường kỳ hạn
  territorial market
  thị trường hoạch định
  tertiary market
  thị trường cấp ba
  test market
  thị trường thí điểm
  testing the market
  trắc nghiệm thị trường
  theory of market behaviour
  thuyết hành vi thị trường
  thin market
  thị trường lèo tèo
  thin market
  thị trường mỏng manh (dễ mất quân bình)
  thin market
  thị trường thưa thớt
  third country market
  thị trường của nước thứ ba
  third market
  thị trường thứ ba
  third market
  Thị trường thứ ba- thị trường cấp III
  tight market
  thị trường chặt chẽ
  tight market
  thị trường cung bất ứng cầu
  tight market
  thị trường cung không đủ cầu
  tight market
  thị trường khan hiếm
  tight money market
  thị trường tiền tệ khan hiếm tiền mặt
  time to market
  thời gian đưa ra thị trường
  time to market
  thời hạn đưa ra thị trường
  top-heavy market
  thị trường giá lên tột đỉnh
  transit market
  thị trường chuyển khẩu
  transparency of market
  độ trong suốt của thị trường
  trends of market
  xu thế thị trường
  trends of the market
  xu thế thị trường
  trial market
  thị trường thử nghiệm
  twin market
  thị trường song sinh
  two sided market
  thị trường hai bên
  two- sided market
  thị trường gồm hai bên
  two-exchange market system
  chế độ hai loại thị trường hối đoái
  two-tier gold market
  thị trường vàng hai giá
  two-tier market
  thị trường hai giá
  two-way market
  thị trường hai chiều
  ultimate consumer market
  thị trường các hộ sử dụng
  ultimate consumer market
  thị trường người tiêu dùng sau cùng
  uneven market
  thị trường lên xuống thất thường
  unit price market
  thị trường giá đơn vị
  unlisted securities market
  thị trường (chứng khoán) ngoài bảng giá
  unlisted securities market
  thị trường chứng khoán ngoài bảng giá
  unsettled state if the market
  tình trạng không ổn định của thị trường
  unsettled state of the market (the...)
  tình trạng không ổn định của thị trường
  unstable exchange market
  thị trường ngoại hối không ổn định
  unstable market
  thị trường không ổn định
  unsteady market conditions
  tình trạng thị trường không ổn định
  untapped market
  thị trường chưa mở, chưa khai thác
  up-market
  thị trường thượng lưu
  upscale market
  thị trường hàng giá cao
  upstairs market
  thị trường nội bộ
  upstairs market
  thị trường trên gác
  vagarious international market
  thị trường quốc tế biến ảo khó lường
  vicissitude of the market
  sự thăng trầm của thị trường
  Wall Street market
  thị trường tài chính New York
  weak market
  thị trường yếu kém
  weak market
  thị trường yếu ớt
  weak market
  thị trường bị dội
  well-established in the market
  đứng vững trên thị trường
  wholesale market
  thị trường bán buôn
  wholesale market
  thị trường bán sỉ
  wholesale market price
  giá thị trường bán sỉ
  world market
  thị trường thế giới
  world market price
  giá thị trường thế giới
  Yankee bond market
  thị trường chứng khoán Mỹ
  yankee bond market
  thị trường trái phiếu yanki
  youth market
  thị trường thanh thiếu niên
  thị trường Sở giao dịch
  tiêu thụ
  commodity for the home market
  hàng hóa tiêu thụ trong nước
  home market goods
  hàng hóa tiêu thụ trong nước
  sale market
  thị trường tiêu thụ
  tìm thị trường tiêu thụ cho (hàng hóa)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Market-place, exchange, Stock Exchange: There are someexcellent buys on the market.
  Shop, store, bazaar,supermarket, Chiefly US superstore: If you are going to themarket, please buy some milk.
  Demand, customer base, call:The market for computers is still growing rapidly.
  V.
  Sell, merchandise, retail, vend, peddle, hawk, makeavailable, furnish; trade (in), buy and sell, deal in: Wemarket these computers worldwide.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A the gathering of people for the purchase andsale of provisions, livestock, etc., esp. with a number ofdifferent vendors. b the time of this.
  An open space orcovered building used for this.
  (often foll. by for) a demandfor a commodity or service (goods find a ready market).
  Aplace or group providing such a demand.
  Conditions asregards, or opportunity for, buying or selling.
  The rate ofpurchase and sale, market value (the market fell).
  (prec. bythe) the trade in a specified commodity (the corn market).
  (the Market) Brit. the European Economic Community.
  V.(marketed, marketing) 1 tr. sell.
  Tr. offer for sale.
  Intr. buy or sell goods in a market.
  The scene of actual dealings. market pricethe price in current dealings. market research the study ofconsumers needs and preferences. market town Brit. a townwhere a market is held. market value value as a saleable thing(opp. book value). put on the market offer for sale.
  Marketer n. marketing n. [ME ult. f. L mercatus f. mercaribuy: see MERCHANT]

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  buy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X