• (đổi hướng từ Banks)
  /bæηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  0ĐêBãi ngầm (ở đáy sông)
  Sự nghiêng cánh (máy bay); sự nghiêng sang một bên ( ôtô trong khi quành hay chạy vòng tròn)
  (ngành mỏ) bờ miệng giếng, bờ miệng hầm

  Động từ

  Đắp bờ (để ngăn)
  to bank up a river
  đắp bờ ngăn sông
  Chất đống, dồn thành đống
  the sand banks up
  cát dồn lại thành đống
  Nghiêng đi (ô tô, máy bay khi lái vòng)

  Danh từ

  Nhà băng, ngân hàng
  (đánh bài) vốn của nhà cái
  to break the bank
  đánh cho nhà cái hết vốn

  Ngoại động từ

  Gửi (tiền) vào ngân hàng; gửi tiền ở ngân hàng
  he banks one tenth of his salary every month
  anh ta gửi 1 phần mười tiền lương hàng tháng vào ngân hàng

  Nội động từ

  Làm cái (đánh bạc)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bãi cát ngầm
  phôi (làm giũa)

  Giao thông & vận tải

  cồn ngầm (địa lý)

  Hóa học & vật liệu

  tập vỉa thân quặng

  Toán & tin

  nhà băng
  data bank
  nhà băng dữ liệu

  Xây dựng

  đắp nền
  đất để đào lên
  ụ cát
  ụ đá

  Điện

  giàn (tụ điện)

  Điện lạnh

  giàn thiết bị điện

  Kỹ thuật chung

  băng nhóm
  bay vòng
  bờ
  bộ
  bờ dốc
  bờ hồ
  bờ sông
  bank gravel
  sỏi ở bờ sông
  bank protection
  sự bảo vệ bờ sông
  bank protection dam
  đê bảo vệ bờ sông
  bank slope
  độ dốc bờ sông
  bank underwashing
  sự xói mòn bờ sông
  erosion of the river bank
  sự xói lở của bờ sông
  river bank erosion
  sự xói bờ sông
  river-bank dike
  đê (bờ) sông
  chất đống
  cồn
  cửa lò

  Giải thích EN: A ridge or mass of earth constructed to carry a railroad or roadway above the natural grade.

  Giải thích VN: Một khối đất được xây dựng dùng để có thể chịu được tải trọng trên mức bình thường của đường sắt hoặc đường quốc lộ.

  kho lưu giữ

  Giải thích EN: A quantity of materials on hand and awaiting further processing.

  Giải thích VN: Lượng vật liệu có sẵn và chờ xử lý cao hơn.

  khối
  bank select
  lựa chọn khối
  bank selected memory
  bộ nhớ chọn khối
  bank switch
  chuyển mạch khối
  bank switching
  chuyển khối (nhớ)
  job bank
  khối công việc
  memory bank
  khối nhớ
  program bank
  khối chương trình
  nền đường
  earth bank
  nền đường đất
  ngân hàng
  advising bank
  ngân hàng thông báo
  authorized bank
  ngân hàng có thẩm quyền
  bank account
  tài khoản ngân hàng
  bank balances
  kết số ngân hàng
  bank balances
  ngạch ngân hàng
  bank balances
  sai ngân hàng
  bank control
  sự điều khiển ngân hàng
  bank credit
  khoản vay ngân hàng
  bank draft
  hối phiếu ngân hàng/ séc bảo chi
  bank rate
  lãi suất ngân hàng
  bibliographic data bank
  ngân hàng dữ liệu thư mục
  blood bank
  ngân hàng máu
  Charges, Bank
  phí ngân hàng
  commercial bank
  ngân hàng giao dịch
  data bank
  ngân hàng dữ liệu
  data bank
  ngân hàng số liệu
  Data Bank Control System (DBCS)
  hệ thống điều khiển ngân hàng dữ liệu
  Data Bank Organization System (DBOS)
  hệ thống tổ chức ngân hàng dữ liệu
  Data Bank Security System (DBSS)
  hệ thống an ninh ngân hàng dữ liệu
  information bank
  ngân hàng thông tin
  job bank
  ngân hàng công việc
  legal data bank
  ngân hàng dữ liệu hợp pháp
  memory bank
  ngân hàng bộ nhớ
  memory bank
  ngân hàng nhớ
  merchant bank
  ngân hàng buôn
  Modem Bank Management Protocol (MBMP)
  giao thức quản lý ngân hàng modem
  Nippon credit bank (NCB)
  Ngân hàng tín dụng Nippon
  saving bank
  ngân hàng tiết kiệm
  Society for World-wide Inter-Bank Financial (SWIFT)
  Hội viễn thông Tài chính liên Ngân hàng toàn cầu
  state bank
  ngân hàng nhà nước
  the issuing bank
  ngân hàng phát hành
  World Bank
  ngân hàng thế giới


  nền đắp
  nghiêng cánh
  dải
  dải khấu (trên tầng)
  đắp đê
  đắp bờ
  đắp đập
  đắp đất
  dãy
  đê
  đống
  bank of oscillators
  nhóm bộ dao động
  bank up
  chất đống
  bank up
  đánh đống
  bottom bank
  lò đáy di động
  mud bank
  lớp bùn đọng
  oscillator bank
  nhóm bộ dao động
  roadside pile bank
  bờ đóng cọc cừ ven đường
  sludge bank
  lớp bùn động
  nhà ngân hàng
  nhô lên
  nhóm
  bank of oscillators
  nhóm bộ dao động
  bank of RAMs
  nhóm các RAM
  capacitor bank
  nhóm tụ
  Channel Bank (CB)
  Băng kênh, Nhóm kênh
  effects bank
  nhóm kỹ xảo
  oscillator bank
  nhóm bộ dao động
  lò chợ
  loạt
  compressor bank
  loạt máy nén
  loạt nghiêng
  giàn
  bank contact
  công tắc kiểu giàn
  bank contact
  tiếp điểm giàn
  bank of capacitors
  giàn tụ điện
  bank of filters
  giàn bộ lọc
  bank of lights
  giàn đèn
  bank of RAMs
  giàn các RAM
  boiler tube bank
  giàn ống lò
  capacitor bank
  giàn tụ
  capacitor bank
  giàn tụ điện
  filter bank
  giàn bộ lọc
  filter-bank system
  hệ thống giàn lọc
  water tube bank
  giàn ống nước
  gờ
  gương lò
  bãi
  bãi ngầm
  mái dốc
  sườn dốc
  bank up
  tạo sườn dốc

  Kinh tế

  bãi
  ngân hàng
  acceptance bank
  ngân hàng nhận trả
  acceptance bank
  ngân hàng chấp nhận
  active bank account
  tài khoản còn tiền gửi ở ngân hàng
  adjusted bank balance
  số dư ngân hàng đã điều chỉnh
  advising bank
  ngân hàng thông báo
  advising bank
  thông báo của ngân hàng
  African Development Bank
  Ngân hàng Phát triển Châu Phi
  agency bank
  ngân hàng đại lý
  agent bank
  ngân hàng đại lý
  agricultural bank
  ngân hàng nông nghiệp
  appointed bank
  ngân hàng chỉ định
  area bank
  ngân hàng khu vực
  arrival bank
  ngân hàng B
  arrival bank
  ngân hàng đến
  Asian Development Bank
  ngân hàng phát triển Châu Á
  Atlantic international Bank
  Ngân hàng Quốc tế Đại Tây Dương
  balance at bank
  số dư tại ngân hàng
  balance at bank
  số dư tại ngân hàng (trong tài khoản của khách)
  balance sheet of bank account
  bảng cân đối tài khoản ngân hàng
  balance with the bank of England
  tiền gửi tại ngân hàng Anh
  bank (banker's) indemnity
  bảo đảm (của) ngân hàng
  bank acceptance
  hối phiếu được ngân hàng chấp nhận
  bank account
  tài khoản ngân hàng
  bank account
  tài khoản tại ngân hàng
  bank account
  tài khoản vãng lai của ngân hàng
  bank account ledger
  sổ cái vãng lai của ngân hàng
  bank advertising
  quảng cáo ngân hàng
  bank advice note
  thông báo của ngân hàng
  bank affiliate
  chi nhánh ngân hàng
  bank agency
  phòng giao dịch ngân hàng
  bank amalgamation
  sự hợp nhất ngân hàng
  Bank America
  Thẻ tín dụng Đông Mỹ (của ngân hàng Mỹ)
  bank automated credit service
  dịch vụ tín dụng tự động của ngân hàng
  bank balance
  số dư tại ngân hàng
  bank balance
  tiền gửi tại Sở giao dịch chứng khoán của ngân hàng
  bank bill
  hối phiếu ngân hàng
  bank bill
  số dư ngân hàng
  bank buying rate
  hối suất mua vô của ngân hàng
  bank cable transfer
  điện chuyển tiền của ngân hàng
  bank cable transfer
  điện hối ngân hàng
  bank cable transfer
  sự chuyển tiền qua cáp của ngân hàng
  bank card
  thẻ ngân hàng
  bank card
  thẻ tín dụng ngân hàng
  bank center
  trung tâm ngân hàng
  bank certificate
  chứng nhận ngân hàng
  bank certificate
  giấy chứng ngân hàng
  bank chain
  chuỗi ngân hàng
  bank chain
  ngân hàng dây chuyền
  bank charge
  phí ngân hàng
  bank charges
  phí ngân hàng
  bank charter
  thuê bao ngân hàng
  bank cheque
  chi phiếu ngân hàng
  bank cheque
  hối phiếu của ngân hàng
  bank cheque
  séc ngân hàng
  bank clearing
  sự trao đổi thương phiếu giữa ngân hàng
  bank clearing
  việc thanh toán bù trừ của ngân hàng
  bank clearing
  việc thanh toán của ngân hàng
  bank clerk
  nhân viên ngân hàng
  bank collection
  nhờ thu ngân hàng
  bank collection
  sự nhờ thu qua ngân hàng
  bank commission
  phí ngân hàng
  bank consortium
  tập đoàn tài chính ngân hàng
  bank consortium
  tổ hợp ngân hàng
  bank credit
  tín dụng ngân hàng
  bank currency
  đồng tiền của ngân hàng
  bank debenture
  trái phiếu ngân hàng
  bank demand
  sự chiếu phiếu trả tiền của ngân hàng
  bank deposit
  tiền gửi ngân hàng
  bank deposit certificate
  giấy xác nhận tồn khoản ngân hàng
  bank deposit creation
  sự tạo ra tiền gửi ngân hàng
  bank details
  bản sao kê thông tin ngân hàng
  bank discount
  chiết khấu của ngân hàng
  bank discount
  chiết khấu ngân hàng
  bank discount basis
  cơ sở chiết khấu ngân hàng
  bank discount rate
  suất chiết khấu của ngân hàng
  bank draft
  hối phiếu ngân hàng
  bank examination
  sự thẩm tra ngân hàng
  bank examiner
  nhân viên giám sát tài khoản của ngân hàng
  bank failure
  cuộc phá sản tài chánh của ngân hàng
  bank failure
  sự đóng cửa của ngân hàng
  bank failure
  sự phá sản của ngân hàng
  bank fees
  phí ngân hàng
  bank financing
  cấp vốn của ngân hàng
  bank for foreign trade
  ngân hàng ngoại thương
  Bank for Foreign Trade of Vietnam
  Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
  bank for International Settlement
  ngân hàng thanh toán quốc tế
  Bank for international Settlements
  Ngân hàng Thanh toán Quốc tế
  bank giro
  chuyển khoản ngân hàng
  bank giro
  chuyển khoản trực tiếp của ngân hàng
  bank giro
  hệ thống chuyển khoản trực tiếp của ngân hàng
  bank giro system
  hệ thống chuyển khoản ngân hàng
  bank guarantee
  bảo đảm ngân hàng
  bank guarantee
  sự bảo đảm ngân hàng
  bank holding company
  công ty chủ quản ngân hàng
  bank holding company
  công ty holding ngân hàng
  bank holding company
  công ty mẹ ngân hàng
  bank holiday
  ngày các ngân hàng nghỉ
  bank holiday
  ngày nghỉ của ngân hàng
  bank holidays
  những ngày nghỉ việc của ngân hàng
  bank hours
  giờ làm việc của ngân hàng
  Bank Insurance Fund
  quỹ bảo hiểm ngân hàng
  bank investment
  sự đầu tư của ngân hàng
  bank lending
  sự cho vay của ngân hàng
  bank liability
  sự cam kết (cho vay) của ngân hàng
  bank liquidity
  tính lưu động của tài sản ngân hàng
  bank loan
  tiền cho vay của ngân hàng
  bank long bill
  phiếu khoán dài hạn của ngân hàng
  bank manager
  giám đốc ngân hàng
  bank manager
  người quản lý ngân hàng
  bank manager
  trưởng chi điểm ngân hàng
  bank money
  tiền tại ngân hàng
  bank money order
  phiếu chuyển tiền ngân hàng
  bank monopoly capital
  vốn độc quyền của ngân hàng
  bank not
  giấy bạc ngân hàng
  Bank of America
  Ngân hàng Mỹ quốc (một ngân hàng lớn nhất thế giới)
  Bank of Canada
  Ngân hàng Canada (ngân hàng trung ương Canada)
  bank of deposit
  ngân hàng tiền gửi
  bank of discount
  ngân hàng chiết khấu
  Bank of England
  ngân hàng trung ương Anh Quốc
  Bank of England
  Ngân hàng Anh (ngân hàng trung ương Anh quốc)
  bank of information
  ngân hàng thông tin
  bank of issue
  ngân hàng phát hành
  Bank of Japan
  Ngân hàng Nhật Bản (ngân hàng trung ương Nhật)
  bank paper
  giấy bạc ngân hàng trong lưu thông
  bank paper
  hối phiếu ngân hàng
  bank papers
  chứng từ ngân hàng
  bank papers
  giấy bạc ngân hàng
  bank papers
  phiếu khoán ngân hàng
  bank post remittance
  sự gửi tiền qua bưu điện của ngân hàng
  bank post remittance
  tiền gửi qua bưu điện của ngân hàng
  bank rate
  tỷ suất chiết khấu ngăn hàng trung ương
  bank reconciliation statement
  thông báo đối chiếu của ngân hàng
  bank reference
  giấy chứng ngân hàng
  bank register
  sổ đăng ký vãng lai của ngân hàng
  bank regulating agencies
  cơ quan quản lý ngân hàng
  bank relation book
  sổ quan hệ ngân hàng
  bank remittance
  hối phiếu gửi tiền ngân hàng
  bank report
  báo cáo ngân hàng (về điều tra tín dụng)
  bank reserve
  dự trữ của ngân hàng
  bank reserve requirements
  yêu cầu dự trữ của ngân hàng
  bank reserves
  dự trữ ngân hàng
  bank return
  báo cáo của ngân hàng
  bank return
  tình hình kinh doanh của ngân hàng
  bank run
  sự đổ xô rút tiền ngân hàng
  bank runner
  thu ngân viên ngân hàng
  bank selling rate
  hối suất bán ra của ngân hàng
  bank service charges
  phí dịch vụ ngân hàng
  bank smash
  phá sản ngân hàng
  bank statement
  bản lược kê chương mục của ngân hàng
  bank statement
  bảo sao kê của ngân hàng
  bank stock
  vốn cổ phần ngân hàng
  bank subsidiary
  ngân hàng con
  bank transfer
  chuyển khoản ngân hàng
  bank transfer
  sự chuyển khoản ngân hàng
  bank transfer advice
  thông báo chuyển khoản ngân hàng
  bank trust department
  phòng tín thác ngân hàng
  bank trust department
  vụ (ban, phòng) tín thác của ngân hàng
  bank wire
  hệ thống thông tin ngân hàng
  bank year
  tài khóa ngân hàng
  Bank' s Articles of Agreement
  điều khoản Hiệp định của Ngân hàng Thế giới
  big bank
  ngân hàng lớn
  book- keeping of bank
  việc ghi sổ của ngân hàng
  business bank
  ngân hàng thương mại
  Caribbean Development Bank
  Ngân hàng Phát triển Ca-ri-bê
  cash at bank
  tiền mặt tại ngân hàng
  cash with bank
  tiền mặt tại ngân hàng
  Central Bank
  ngân hàng trung ương
  Central Bank of China
  Ngân hàng Trung ương Trung Hoa (Đài Loan)
  certificate of bank balance
  giấy chứng số dư ngân hàng
  chartered bank
  ngân hàng theo hiến chương
  chartered bank
  ngân hàng ưu đãi
  chartered bank
  ngân hàng đặc quyền (được chính phủ cấp phép)
  chase Manhattan Bank
  ngân hàng vận thông (Mỹ, lớn hàng thứ ba)
  circulation of a bank
  số tiền giấy phát hành của ngân hàng
  city bank
  ngân hàng thành phố
  city bank
  ngân hàng thương mại
  city bank
  ngân hàng dân gian
  clearing bank
  ngân hàng thanh toán bù trừ
  clearing bank
  ngân hàng thương nghiệp
  clearing bank
  ngân hàng bù trừ
  clearing bank
  ngân hàng hội viên (của sở bù trừ phiếu khoán)
  collecting bank
  ngân hàng thu (hộ)
  collecting bank
  ngân hàng thu hộ
  commercial bank
  ngân hàng thương mại
  confirming bank
  ngân hàng xác nhận
  confirming bank
  ngân hàng bảo chi
  consign money on a bank (to...)
  gửi tiền ở ngân hàng
  consortium bank
  tập đoàn tài chánh ngân hàng
  cooperative bank
  ngân hàng hợp tác
  correspondent bank
  ngân hàng đại lý
  credit bank
  ngân hàng tín dụng
  creditor bank
  ngân hàng cho vay
  creditor bank
  ngân hàng chủ nợ
  current account with a bank
  tài khoản vãng lai của ngân hàng
  custodian bank
  ngân hàng giám hộ
  data bank
  ngân hàng dữ liệu
  deposit bank
  ngân hàng tiền gửi
  depositary bank
  ngân hàng bảo quản
  designated bank
  ngân hàng chỉ định
  development bank
  ngân hàng phát triển
  discount bank
  ngân hàng chiết khấu
  discount bank debenture
  trái phiếu của ngân hàng chiết khấu
  district bank
  ngân hàng khu vực
  district bank
  ngân hàng địa phương
  downstream bank
  ngân hàng hạ lưu
  drawee bank
  ngân hàng nhận hối phiếu
  drawee bank
  ngân hàng nhận trả
  drawee bank
  ngân hàng trả tiền (hối phiếu)
  drawee of a bank draft
  ngân hàng trả tiền một hối phiếu ngân hàng
  drive-in bank
  ngân hàng trong khoang lái
  due bank
  ngân hàng thu nợ
  e-bank
  ngân hàng điện tử
  eligible bank bill
  phiếu khoán ngân hàng hợp thức
  Euro bank
  Ngân hàng châu Âu
  European Investment Bank
  Ngân hàng đầu tư Châu Âu
  exchange bank
  ngân hàng ngoại hối
  exchange bank
  ngân hàng hối đoái
  expansion of bank lending
  sự mở rộng cho vay của ngân hàng
  export and import bank
  ngân hàng xuất nhập khẩu
  Export-Import Bank (Eximbank)
  ngân hàng xuất-nhập khẩu
  Export-Import Bank (ofWashington)
  Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Washington
  Export-import Bank (ofWashington)
  Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Washington (của chính phủ Mỹ)
  failed bank
  ngân hàng phá sản
  Federal financing Bank
  Ngân hàng Tài trợ Liên Bang
  federal home loan bank
  ngân hàng cho vay thế chấp Liên bang
  Federal Intermediate Credit Bank
  ngân hàng trung gian tín dụng liên bang
  Federal Land Bank
  ngân hàng ruộng đất liên bang
  Federal Reserve Bank
  ngân hàng dự trữ liên bang
  fine bank bill
  hối phiếu ngân hàng hảo hạng
  First National Bank of New York
  Ngân hàng Quốc gia Đệ nhất New York
  First National City Bank
  Ngân hàng Bảo thông Vạn quốc
  First National City Bank
  Ngân hàng Hoa Kỳ
  foreign bank
  ngân hàng nước ngoài
  foreign bank bill
  phiếu khoán ngân hàng nước ngoài
  foreign exchange bank
  ngân hàng ngoại hối
  foreign trade bank
  ngân hàng ngoại thương
  French Agriculture Bank
  Ngân hàng Nông nghiệp Pháp
  Fuji Bank
  Ngân hàng Phú Sĩ
  full-service bank
  ngân hàng toàn nghiệp vụ
  government bank
  ngân hàng Nhà nước
  home bank
  ngân hàng trong nước
  Home loan bank System
  hệ thống ngân hàng cho vay mua nhà liên bang
  hypothec bank
  ngân hàng khuyến nghiệp
  hypothec bank
  ngân hàng thế chấp
  hypothec bank
  ngân hàng thế chấp (bất động sản)
  idea bank
  ngân hàng lý tưởng
  Import-Export Bank
  Ngân hàng Xuất nhập khẩu
  independent bank
  ngân hàng độc lập
  industrial bank
  ngân hàng công nghiệp
  information bank
  ngân hàng thông tin
  Inter-American Development Bank
  ngân hàng phát triển liên Mỹ
  interest-bearing bank debenture
  trái khoán ngân hàng có lãi
  International Investment Bank
  ngân hàng đầu tư quốc tế
  International-American Development Bank
  Ngân hàng Phát triển Liên Châu Mỹ
  intra-bank account
  tài khoản liên ngân hàng
  investment bank
  ngân hàng đầu tư
  issue bank
  ngân hàng phát hành
  job bank
  ngân hàng việc làm (chờ mời)
  joint-stock bank
  ngân hàng cổ phần
  joint-stock bank
  ngân hàng cổ phần chung
  joint-stock bank (J.S.B)
  ngân hàng huy động vốn bằng cấp chứng khoán
  land bank
  ngân hàng nông nghiệp
  land bank
  ngân hàng địa ốc
  lead bank
  ngân hàng chủ trì
  legal bank reserve
  dự trữ pháp định của ngân hàng
  lending bank
  ngân hàng tín dụng
  lending bank
  ngân hàng cho vay
  licensing bank
  ngân hàng thị thực
  Lloyds Bank
  Ngân hàng Lloyds
  loan bank
  ngân hàng tín dụng
  loan bank
  ngân hàng cho vay
  local bank
  ngân hàng địa phương
  lodge money in the bank
  gởi tiền ở ngân hàng
  London multinational bank
  ngân hàng Đa quốc gia Luân Đôn
  long and medium term credit bank
  ngân hàng tín dụng trung và dài hạn
  long-term credit bank
  ngân hàng tín dụng dài hạn
  main bank
  ngân hàng chính, chủ yếu
  management bank
  ngân hàng quản lý
  margin deposited with the bank
  tiền ký quỹ gởi vào ngân hàng
  member bank
  ngân hàng thành viên
  member bank
  Ngân hàng thành viên (ở Hoa Kỳ)
  merchant bank
  ngân hàng thương mại
  midland Bank
  ngân hàng Miđlan
  mobil bank
  ngân hàng lưu động
  mobile bank
  ngân hàng lưu động
  money center bank
  ngân hàng lớn
  money center bank
  ngân hàng trung tâm tiền tệ
  Morris Plan Bank
  Ngân hàng Kế hoạch Morris
  mortgage bank
  ngân hàng thế chấp
  mortgage bank
  ngân hàng cầm cố bất động sản
  multinational bank
  ngân hàng đa quốc gia
  multiple bank
  ngân hàng kinh doanh nhiều loại
  multiple branch bank
  ngân hàng nhiều chi nhánh
  mutual loan and savings bank
  ngân hàng tiết kiệm và cho vay tương tự
  mutual loans and savings bank
  ngân hàng tiết kiệm và cho vay tương trợ
  mutual savings bank
  ngân hàng tiết kiệm hỗ trợ
  mutual savings bank
  ngân hàng tiết kiệm tương tế
  national bank
  ngân hàng quốc gia
  National Giro bank
  ngân hàng chuyển tiền quốc gia
  National Giro bank
  ngân hàng giro quốc gia
  National Savings Bank
  ngân hàng tiết kiệm quốc gia
  negotiating bank
  ngân hàng chiết khấu
  Netherlands trading bank
  Ngân hàng Thương mại Hà Lan
  non-bank financial institution
  định chế tài chính phi ngân hàng
  non-bank financial intermediares
  các trung gian tài chính phi ngân hàng
  non-bank financial intermediaries
  các trung gian tài chính phi ngân hàng
  non-bank financing item
  hạng mục cấp vốn phi ngân hàng
  non-depositary bank
  ngân hàng không nhận tiền gửi
  non-member bank
  ngân hàng phi hội viên
  nonbank bank
  ngân hàng phi ngân hàng
  nonbank bank
  tổ chức tương đương ngân hàng
  Norges Bank
  Ngân hàng trung ương Nauy
  notifying bank
  thông báo của ngân hàng
  offshore bank
  ngân hàng ở nước ngoài
  opening bank
  ngân hàng mở (phát hành) thư tín dụng
  order on a bank
  hối phiếu ngân hàng
  originating bank
  ngân hàng mở (thư tín dụng)
  originating bank
  ngân hàng chủ lý (ngân hàng mở thư tín dụng)
  payable at the bank
  có thể trả tại ngân hàng
  paying bank
  ngân hàng trả tiền
  popular bank
  ngân hàng địa chúng (phục vụ cho tầng lớp có thu nhập thấp)
  post office savings bank
  ngân hàng tiết kiệm bưu chính
  Post Office Savings Bank
  ngân hàng tiết kiệm của bưu điện
  presenting bank
  ngân hàng giới thiệu
  president of a bank
  tổng giám đốc ngân hàng
  prime bank
  ngân hàng lớn hàng đầu
  private bank
  ngân hàng tư
  private bank
  ngân hàng tư doanh
  private bank
  ngân hàng tư nhân
  private bank account
  tài khoản của ngân hàng (của) tư nhân
  private bank account
  tài khoản ngân hàng (của) tư nhân
  provincial bank
  ngân hàng địa phương
  quantity of bank deposit
  số lượng tiền gửi ngân hàng
  raid on the bank
  sự rút tiền hàng loạt (ở ngân hàng)
  receiving bank
  ngân hàng ký thác
  receiving bank
  ngân hàng nhận gửi
  reference bank
  ngân hàng tham khảo
  reform in the bank system
  cải cách hệ thống ngân hàng
  regional bank
  ngân hàng địa phương
  reimbursing bank
  ngân hàng thanh toán
  reimbursing bank
  ngân hàng thanh toán, ngân hàng hoàn trả
  reimbursing bank
  ngân hàng hoàn trả
  release of bank account
  sự giải tỏa tiền gởi ngân hàng
  remitting bank
  ngân hàng nhờ thu
  remitting bank
  ngân hàng chuyển
  remitting bank
  ngân hàng chuyển tiền
  remitting bank
  ngân hàng gởi chứng từ (thư tín dụng)
  remitting bank
  ngân hàng gửi chứng từ (thư tín dụng)
  reserve bank
  ngân hàng dự trữ
  Reserve Bank
  ngân hàng dự trữ (liên bang)
  Reserve Bank of Australia
  Ngân hàng dự trữ Úc
  Reserve Bank of Australia
  Ngân hàng Dự trữ Úc (ngân hàng trung ương của Úc)
  Reserve Bank of New Zealand
  Ngân hàng dự trữ tân Tây Lan
  restriction of bank lending
  hạn chế cho vay (của ngân hàng)
  retail bank
  ngân hàng mạng lưới
  retail bank
  ngân hàng tồn khoản
  rise in the bank rate
  sự tăng mức chiết khấu (chính thức) của ngân hàng
  Royal Bank of Canada
  Ngân hàng hoàng gia Ca-na-da
  run on a bank
  đổ xô đến ngân hàng
  savings bank
  ngân hàng tiết kiệm
  savings bank (savings-bank)
  ngân hàng tiết kiệm
  savings bank (savings-bank)
  ngân hàng tiết kiệm, quỹ tiết kiệm
  savings bank life insurance
  bảo hiểm nhân thọ của ngân hàng tiết kiệm
  Schweizerische National bank
  Ngân hàng Thụy Sĩ (ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ)
  Second World Bank
  Ngân Hàng Thế Giới Thứ Hai
  secondary bank
  ngân hàng thứ cấp
  selling bank
  ngân hàng bên bán
  signatories of bank accounts
  các viên chức phụ trách ký tên tài khoản của ngân hàng
  South African Reserve Bank
  ngân hàng Dự trữ Nam Phi (ngân hàng trung ương của Nam Phi)
  specialize bank
  ngân hàng chuyên nghiệp
  specialized foreign exchange bank
  ngân hàng ngoại hối chuyên nghiệp
  state bank
  ngân hàng nhà nước
  state bank
  ngân hàng nhà nước, (Mỹ) ngân hàng tiểu bang
  state bank
  ngân hàng tiểu bang
  state bank
  ngân hàng bang
  state bank deposit book
  sổ gởi tiền ở ngân hàng nhà nước
  State Bank of Vietnam
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  state owned bank
  ngân hàng quốc doanh
  state reserve bank
  ngân hàng dự trữ nhà nước
  stock savings bank
  ngân hàng tiết kiệm dự trữ
  super national central bank
  ngân hàng trung ương siêu quốc gia
  super-regional bank
  ngân hàng siêu địa phương
  Swiss Bank Corporation
  Công ty Ngân hàng Thụy Sĩ
  Swiss Bank Corporation
  tập đoàn Ngân hàng Thuỵ Sĩ
  syndicate bank
  tập đoàn ngân hàng
  tax on bank note issue
  thuế phát hành tiền giấy ngân hàng
  trading bank
  ngân hàng thương mại
  troubled bank
  ngân hàng đang gặp khó khăn
  trust bank
  ngân hàng thác quản
  trust bank
  ngân hàng tín thác
  trustee bank
  ngân hàng tín thác
  trustee bank
  ngân hàng ủy thác
  trustee saving bank
  ngân hàng tiết kiệm tín thác
  trustee savings bank
  ngân hàng tiết kiệm tín thác
  trustee savings bank
  ngân hàng ủy thác tiết kiệm
  uniform bank performance report
  báo cáo thông nhất diễn biến ngân hàng
  Union Bank of Switzerland
  Ngân hàng Liên hợp Thuỵ Sĩ
  unit bank
  ngân hàng đơn nhất
  unit bank
  ngân hàng đơn nhất (không có chi nhánh)
  united international Bank
  ngân hàng liên hiệp quốc tế
  universal bank
  ngân hàng toàn năng
  universal bank
  ngân hàng đa năng
  Viet Nam Bank for the Poor
  Ngân hàng (Việt nam) phục vụ người nghèo
  Viet Nam State Bank
  Ngân hàng nhà nước Việt nam
  wholesale bank
  ngân hàng kinh doanh sỉ
  wildcat bank
  ngân hàng mèo rừng
  wildcat bank
  ngân hàng không ổn định
  World Bank
  Ngân hàng Thế giới
  World Bank (the...)
  ngân hàng thế giới
  world bank group
  tập đoàn ngân hàng thế giới
  nhà ngân hàng
  tiền gửi ở ngân hàng
  active bank account
  tài khoản còn tiền gửi ở ngân hàng

  Địa chất

  sân miệng giếng nhỏ, miệng giếng, tầng, bậc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X