• (đổi hướng từ Pursuits)

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đuổi theo, sự đuổi bắt, sự truy nã, sự truy kích
  Sự theo đuổi, sự đeo đuổi (một mục đích...)
  Sự đi tìm, sự mưu cầu
  the pursuit of happiness
  sự đi tìm hạnh phúc, sự mưu cầu hạnh phúc
  Nghề nghiệp theo đuổi, công việc đeo đuổi, thú vui đeo đuổi
  daily pursuit
  những việc làm hằng ngày
  literary pursuits
  cái nghiệp văn chương đeo đuổi
  to abandon that pursuit for another
  bỏ công việc đang đeo đuổi ấy để tìm một công việc khác
  in pursuit of
  đuổi theo, đuổi bắt (thú săn, kẻ địch)
  Đi tìm, mưu cầu (cái gì)
  in (hot) pursuit
  đuổi sát

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự theo đuổi, sự theo dõi

  Kỹ thuật chung

  sự theo dõi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X