• (đổi hướng từ Sandwiching)
  /´sændwitʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bánh xăng-đúych
  (nghĩa bóng) cái kẹp cái khoác vào giữa
  Người đeo bảng quảng cáo (trước ngực và sau lưng) (như) sandwich-man

  Ngoại động từ

  Để vào giữa, kẹp vào giữa, xen vào giữa

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  vật liệu ba lớp

  Hóa học & vật liệu

  kết cấu sandwich

  Giải thích EN: 1. a layer of a material between two layers of another material, arranged in the manner of meat or other food between two pieces of bread in a sandwich.a layer of a material between two layers of another material, arranged in the manner of meat or other food between two pieces of bread in a sandwich. 2. a composite material constructed of a lightweight low-density material surrounded by dense solid layers; it combines overall light weight with excellent stiffness.a composite material constructed of a lightweight low-density material surrounded by dense solid layers; it combines overall light weight with excellent stiffness.

  Giải thích VN: 1. một lớp vật liệu giữa hai lớp vật liệu khác, được xếp theo cách thịt hoặc thực phẩm khác được đặt giữa hai lớp bánh mì trong bánh sandwich. 2. vật liệu hỗn hợp cấu tạo bởi một loại vật liệu nhẹ có tỷ trọng thấp được bao xung quanh bởi các lớp chất rắn dày, kết hợp được trọng lượng nhẹ và độ cứng lớn.

  tầng trung gian
  vỉa kẹp giữa

  Xây dựng

  kết cấu có lớp

  Điện lạnh

  bánh kẹp
  sandwich structure
  cấu trúc bánh kẹp
  hệ nhiều lớp

  Kỹ thuật chung

  kết cấu nhiều lớp
  sandwich construction
  kết cấu nhiều lớp (có lớp độn ở giữa)
  lớp độn
  lớp trộn
  panen nhiều lớp
  sandwich panel
  panen nhiều lớp (có lớp độn ở giữa)
  sandwich slab
  panen nhiều lớp (có lớp độn ở giữa)

  Kinh tế

  bánh xăng uých

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X