• (đổi hướng từ Combines)
  /'kɔm'bain/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thương nghiệp) côngbin, xanhđica
  a wheat combine
  côngbin lúa mì
  Máy liên hợp, máy gặt đập ( (cũng) combine harvester)

  Động từ

  Kết hợp, phối hợp
  to combine forces
  phối hợp các lực lượng
  combined operation
  (quân sự) cuộc hành quân phối hợp
  (hoá học) hoá hợp
  (toán học) tổ hợp

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tổ hợp (chương trình)
  tổ hợp lại

  Kỹ thuật chung

  kết hợp
  nhà máy liên hợp
  cold-store combine
  nhà máy liên hợp lạnh
  cold-store combine [complex]
  nhà máy liên hợp lạnh
  liên kết
  combine water
  nước liên kết
  máy liên hợp
  cold-store combine
  nhà máy liên hợp lạnh
  cold-store combine [complex]
  nhà máy liên hợp lạnh
  phối hợp
  combine test
  thử nghiệm phối hợp
  sự kết hợp
  tổ hợp

  Kinh tế

  cacten
  côngbin
  nghiệp hội
  phường
  tơrơt
  vạn
  xanhđica

  Địa chất

  máy liên hợp, máy combai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X