• /kræŋk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lối chơi chữ, lối nói kỳ quặc
  Ý nghĩ quái gỡ; hành động kỳ quặc, hành động lập dị
  Người kỳ quặc, người lập dị
  Cái quay tay (máy hơi nước, máy nổ)

  Ngoại động từ

  Lắp quay tay
  Bẻ thành hình quay tay
  ( crank up) quay (máy)
  to crank up an engine
  quay một cái máy

  Tính từ

  Không vững, ọp ẹp, xộc xệch
  (hàng hải) tròng trành, không vững (tàu, thuyền)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tay quay, khuỷu,1àm tròng trành (tàu thuyền), khởi động bằng tay

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Tay quay, khuỷu

  Cơ khí & công trình

  uốn khuỷu

  Giao thông & vận tải

  thanh khuỷu (ghi)

  Ô tô

  cái tay quay
  khởi động xe
  đề

  Kỹ thuật chung

  khởi động
  operating crank
  tay quay khởi động
  starting hand crank or starting handle
  tay quay động cơ (để khởi động)
  khuỷu
  bell crank
  đòn khuỷu
  bell crank system
  hệ thống đòn khuỷu
  built-up crank
  trục khuỷu ghép
  built-up crank
  trục khuỷu lắp ráp
  cast crank
  trục khuỷu đúc
  central crank
  trục khuỷu chính tâm
  crank and flywheel pump
  bơm khuỷu và bánh đà
  crank arm
  má khuỷu
  crank arm
  vai trục khuỷu
  crank axle
  cốt máy (trục khuỷu)
  crank bearing
  ổ trục khuỷu
  crank cheek
  má khuỷu
  crank cheek
  má trục (khuỷu)
  crank cheek
  vai trục khuỷu
  crank circle
  vòng tâm chốt khuỷu
  crank guard
  vỏ bọc khuỷu
  crank head
  đầu trục khuỷu
  crank pin
  chốt khuỷu
  crank throw
  bán kính khuỷu
  crank web
  má khuỷu
  crank web
  má trục khuỷu
  crank web
  vai trục khuỷu
  crank wheel
  bánh đà có khuỷu
  Crank, Switch
  thanh khuỷu (ghi)
  crank-case
  hộp trục khuỷu
  crank-end dead-center
  điểm chết đầu khuỷu
  crank-end dead-centre
  điểm chết đầu khuỷu
  double crank
  trục khuỷu kép
  double-throw crank
  trục hai khuỷu
  engine crank
  khuỷu động cơ
  fly crank
  khuỷu đối
  forged crank
  trục khuỷu rèn
  multiple-throw crank
  trục nhiều khuỷu
  off-set crank
  trục khuỷu lệch tâm
  one-throw crank
  trục một khuỷu
  outside crank
  khuỷu mặt ngoài
  outside crank
  trục khuỷu ngoài
  slide crank
  cấu khuỷu-thanh truyền
  solid crank
  trục khuỷu liền khối
  z-crank pump
  bơm khuỷu chữ z
  quay máy chạy
  quay
  adjustable crank
  tay quay
  arm crank
  tay quay
  balance crank
  tay quay cân bằng
  coupling crank
  tay quay ghép
  crank angle
  góc tay quay
  crank arm
  cánh tay quay
  crank axle
  trục tay quay
  crank brace
  cái khoan quay tay
  crank brace
  khoan quay tay
  crank compressor
  máy nén kiểu quay tay
  crank guard
  vỏ bọc tay quay
  crank handle
  tay quay
  crank handle
  tay quay điều khiển ghi
  crank head
  đầu tay quay
  crank turning moment
  mômen tay quay
  crank winch
  tời tay quay
  crank-and-rocker mechanism
  cơ cấu tay quay-thanh lắc
  crank-pin bearing
  ổ trục quay
  crossed-crank mechanism
  cơ cấu tay quay chéo
  disk crank
  tay quay hình đĩa
  double crank
  tay quay kép
  film advance crank
  tay quay dịch chuyển phim
  film transport crank
  tay quay dịch chuyển phim
  fly crank
  tay quay đối
  hand-crank megohmmeter
  mêgôm kế quay tay
  hard crank
  cần quay
  hard crank
  tay quay
  index crank
  tay quay phân độ
  lathe of crank
  độ sớm của tay quay
  main crank
  tay quay chính
  manual crank
  tay quay
  manual-crank window
  cửa kính xe quay tay
  oblique crank
  tay quay chữ Z
  oblique crank
  tay quay xiên
  operating crank
  tay quay dẫn hướng
  operating crank
  tay quay khởi động
  opposite crank
  tay quay đối
  outside crank
  tay quay phía ngoài
  overhung crank
  tay quay ở đầu trục
  single-throw crank
  tay quay đơn
  starting hand crank or starting handle
  tay quay động cơ (để khởi động)
  stroke setting crank
  tay quay điều chỉnh hành trình
  switch crank
  tay quay ngang
  three-throw crank
  tay quay ba bán kính
  throw of crank
  bán kính tay quay
  too slide ball crank
  tay quay đầu dao
  tool slide ball crank
  tay quay đầu dao
  top starting crank
  đầu lắp tay quay
  tree-arm crank
  tay quay ba nhánh
  trục khuỷu
  built-up crank
  trục khuỷu ghép
  built-up crank
  trục khuỷu lắp ráp
  cast crank
  trục khuỷu đúc
  central crank
  trục khuỷu chính tâm
  crank arm
  vai trục khuỷu
  crank axle
  cốt máy (trục khuỷu)
  crank bearing
  ổ trục khuỷu
  crank cheek
  má trục (khuỷu)
  crank cheek
  vai trục khuỷu
  crank head
  đầu trục khuỷu
  crank web
  má trục khuỷu
  crank web
  vai trục khuỷu
  crank-case
  hộp trục khuỷu
  double crank
  trục khuỷu kép
  forged crank
  trục khuỷu rèn
  off-set crank
  trục khuỷu lệch tâm
  outside crank
  trục khuỷu ngoài
  solid crank
  trục khuỷu liền khối
  trục cuộn

  Địa chất

  cái tay quay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X