• Thông dụng

  Danh từ (như) .short

  (điện học) mạch ngắn, mạch chập

  Cơ khí & công trình

  chạm điện
  mạch ngắn
  mạch chập
  sự chạm điện (đoản mạch)

  Điện

  chập mạch, ngắn mạch

  Giải thích VN: Sự nối thẳng qua nguồn điện, sinh ra một đường không điện trở đối với dòng điện. đường có điện trở nhỏ khiến dòng điện chạy khỏi hướng hay mạch đã được ấn định.

  sự đoản mạch
  line-to-line short-circuit
  sự đoản mạch hai pha
  sự ngắn mạch

  Giải thích VN: Sự nối thẳng qua nguồn điện, sinh ra một đường không điện trở đối với dòng điện. đường có điện trở nhỏ khiến dòng điện chạy khỏi hướng hay mạch đã được ấn định.

  interphase short circuit
  sự ngắn mạch liên pha
  three-phase short-circuit
  sự ngắn mạch ba pha

  Kỹ thuật chung

  ngắn mạch
  adjustable short-circuit bridge
  cầu ngắn mạch điều chỉnh được
  arc short-circuit test
  thử ngắn mạch hồ quang
  current in the short-circuit
  dòng điện tại điểm ngắn mạch
  forward short-circuit test
  thử ngắn mạch dự phòng
  initial symmetrical short-circuit current
  dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu
  interphase short circuit
  sự ngắn mạch liên pha
  open and short-circuit characteristics
  đặc tính không tải và ngắn mạch
  short circuit armature
  phần ứng ngắn mạch
  short circuit protection
  sự bảo vệ chống ngắn mạch
  short-circuit admittance
  dẫn nạp ngắn mạch
  short-circuit admittance
  tổng dẫn ngắn mạch
  short-circuit breaking capacity
  dung lượng cắt ngắn mạch
  short-circuit calculation
  tính toán ngắn mạch
  short-circuit capacity
  công suất ngắn mạch
  short-circuit capacity
  dung lượng (chịu) ngắn mạch
  short-circuit channel
  đặc tuyến ngắn mạch
  short-circuit characteristic
  đặc tính ngắn mạch
  short-circuit current
  dòng điện ngắn mạch
  short-circuit current
  dòng ngắn mạch
  short-circuit current capability
  khả năng chịu dòng ngắn mạch
  short-circuit indicator
  bộ chỉ thị ngắn mạch
  short-circuit making current
  dòng chịu ngắn mạch
  short-circuit output
  trở kháng ngắn mạch
  short-circuit protection
  bảo vệ (chống) ngắn mạch
  short-circuit ratio
  tỉ số ngắn mạch
  short-circuit ratio
  tỷ số ngắn mạch
  short-circuit ratio (SCR)
  tỷ số ngắn mạch
  short-circuit relay
  rơle bảo vệ ngắn mạch
  short-circuit rotor
  rôto ngắn mạch
  short-circuit test
  thử nghiệm ngắn mạch
  short-circuit testing
  thử ngắn mạch
  short-circuit testing
  thử nghiệm ngắn mạch
  short-circuit transition
  chuyển đổi ngắn mạch (phương pháp đấu các động cơ)
  short-circuit transition
  sự chuyển đổi ngắn mạch
  short-circuit withstand test
  thử (chịu) ngắn mạch
  short-circuit, short
  ngắn mạch (nối tắt)
  short-circuit-breaking current
  dòng ngắt ngắn mạch
  steady short-circuit current
  dòng ngắn mạch xác lập
  the short circuit caused the fuse to blow
  ngắn mạch gây ra đứt cầu chì
  thermal equivalent short-circuit current
  dòng điện ngắn mạch quy nhiệt
  thermal equivalent short-circuit current
  dòng ngắn mạch hiệu dụng
  three-phase short-circuit
  sự ngắn mạch ba pha
  đoản mạch
  line-to-line short-circuit
  sự đoản mạch hai pha
  short-circuit current
  dòng đoản mạch
  short-circuit line
  đường đoản mạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X