• (đổi hướng từ Specialists)


  /'spesʃlist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chuyên gia, chuyên viên, nhà chuyên khoa
  an eye specialist
  bác sĩ chuyên khoa mắt

  Chuyên ngành

  Y học

  chuyên viên

  Kỹ thuật chung

  chuyên gia
  AAS (authorizedapplication specialist)
  chuyên gia ứng dụng được phép
  authorized application specialist
  chuyên gia ứng dụng được phép
  chief specialist
  chuyên gia trưởng
  computer specialist
  chuyên gia máy tính
  information specialist
  chuyên gia tin học

  Kinh tế

  chuyên gia
  experienced specialist
  chuyên gia giàu kinh nghiệm
  chuyên viên
  marketing specialist
  chuyên viên tiếp thị
  nhà chuyên môn
  specialist block purchase and sale
  việc mua bán lượng lớn của nhà chuyên môn
  specialist unit
  đơn vị nhà chuyên môn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X