• /swi:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ đồ gỗ
  a dining-room suite
  một bộ đồ gỗ trong phòng ăn
  Dãy phòng
  suite of rooms
  dãy buồng
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) dãy buồng ở một tầng; căn hộ
  Bộ (một tập hợp đầy đủ các vật dụng dùng cùng với nhau)
  a suite of programs for a computer
  một bộ chương trình cho máy tính
  Đoàn tuỳ tùng; đoàn hộ tống
  (âm nhạc) tổ khúc (bản nhạc gồm ba phần hoặc nhiều hơn có liên quan với nhau)
  (địa lý,địa chất) hệ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dãy
  điệp
  Mediterranean suite
  điệp Địa trung hải
  Pacific suite
  điệp Thái bình dương

  Kinh tế

  bộ ở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X