• (đổi hướng từ Vindicated)
  /´vindi¸keit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Minh oan, làm sáng tỏ, thanh minh, bào chữa
  to vindicate one's character
  tự bào chữa
  Xác nhận, chứng minh; chứng minh là đúng (sự tồn tại..)
  to vindicate one's right
  chứng minh tính chất chính đáng của quyền lợi của mình

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X