• Thông dụng

  Động từ.
  to pollute.

  Môi trường

  Nghĩa chuyên ngành

  contamination
  pollution
  gánh nặng ô nhiễm
  pollution burden
  mức ô nhiễm ban đầu của nước
  initial level of water pollution
  mức ô nhiễm không khí
  level of pollution
  nguồn gây ô nhiễm
  pollution source
  nguồn gốc sự ô nhiễm môi trường
  origin of the environment pollution
  nguồn ô nhiễm
  source of pollution
  nguồn ô nhiễm không khí
  source air pollution
  nguồn phát ô nhiễm
  pollution emitter
  ô nhiễm dầu biển
  oil pollution
  ô nhiễm do xe cộ
  vehicular pollution
  ô nhiễm không khí
  air pollution
  ô nhiễm môi trường
  environmental pollution
  ô nhiễm nước
  water pollution
  ô nhiễm nước thải
  sewage pollution
  sự làm ô nhiễm đất
  land pollution
  sự làm ô nhiễm đất
  soil pollution
  sự ô nhiễm âm thanh
  sound pollution
  sự ô nhiễm axit
  acid pollution
  sự ô nhiễm khí quyển
  air pollution
  sự ô nhiễm nền
  background pollution
  sự ô nhiễm tiếng ồn
  sound pollution
  sự ô nhiễm đáy biển
  sea-based pollution
  sự phòng ngừa ô nhiễm khí quyển
  prevention of atmospheric pollution
  sự phòng ngừa ô nhiễm tiếng ồn
  prevention of noise pollution
  tình trạng ô nhiễm không khí
  air pollution episode
  việc phòng ngừa ô nhiễm nước
  prevention of water pollution
  độ ô nhiễm
  degree of pollution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X