• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  accuracy
  authenticity
  confidence
  data reliability
  degree of confidence
  degree of correlation
  degree of reliability
  dependability
  fidelity
  reliability

  Giải thích VN: Khả năng hoạt động của một sản phẩm sau một thời gian sử dụng hay qua một khoảng thời gian cụ thể, dụa trên sự thử sản phẩm dưới các điều kiện hoạt động được quy [[định. ]]

  Giải thích EN: The probability that a product will be operational after a period of usage or over a specified time period, based on testing of the product under a prescribed operation and operating environment.

  safety
  safety coefficient
  security

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  confidence level
  degree of confidence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X