• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  linear motor

  Giải thích VN: Một động điện đã được tách sao cho phần Stato được trải phẳng ra. Như vậy, phần Stato thể trở thành đường của một động hay phương tiện giao thông được nâng lên một cách từ [[tính. ]]

  Giải thích EN: An electric motor that has in effect been split so that the stator is laid out flat. Thus, the stator can become the track of a magnetically levitated motor or vehicle.

  động tuyến tính kiểu cấp đơn
  single primary type linear motor
  động tuyến tính thông lượng ngang
  transverse flux linear motor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X