• Thông dụng

  Change suddenly, undergo a sudden mutation.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mutation
  đột biến hại
  detrimental mutation
  đột biến dị hóa
  transversion mutation
  đột biến gây chết
  lethal mutation
  đột biến gen
  gene mutation
  đột biến phân cực
  polart mutation
  đột biến suy kiệt
  depletion mutation
  đột bíến nghĩa
  nosense mutation
  spike

  Giải thích VN: 1. đường vượt quá do sai số được tạo ra khi dùng máy quét phần mềm raster hóa của [[nó.; ]] 2. Là điểm dữ liệu dị thường vượt lên hoặc tụt xuống so với mặt nội suy biểu diễn phân phối các giá trị một thuộc tính của một diện tích.

  surge
  bộ chống đột biến điện
  surge protector
  bộ chống đột biến điện
  surge resistance
  máy hấp thụ đột biến
  surge absorber
  máy phát xung đột biến
  surge generator
  thử nghiệm đột biến
  surge test
  trở kháng tự đột biến
  self-surge impedance
  trở kháng đột biến
  surge-impedance
  trở kháng đột biến tương hỗ
  mutual surge impedance
  tỷ số đột biến
  surge ratio
  đột biến do bị ghép
  coupled surge
  đột biến điện
  surge (vs)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X