• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  retort

  Giải thích VN: 1. một bình thủy tinh dạng giống như một bóng đèn với vòi dài chĩa xuống dưới, dùng để chưng cất hoặc phân hủy bằng nhiệt các chất, thường các chất rắn hoặc nửa rắn. 2. khoang chịu nhiệt dạng hình trụ để nung nóng than đã hoặc [[quặng. ]]

  Giải thích EN: 1. a glass vessel, typically a bulb with a long, downward-pointing neck; used to distill or decompose substances, usually solid or semisolid substances, by heating.a glass vessel, typically a bulb with a long, downward-pointing neck; used to distill or decompose substances, usually solid or semisolid substances, by heating.2. a cylindrical refractory chamber used to heat coal or ore.a cylindrical refractory chamber used to heat coal or ore.

  bình cổ cong hai đầu
  through retort

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bent neck

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X