• Thông dụng

  Danh từ

  Forbidden citadel
  Cấm thành bỗng chốc xôn xao chiến trường
  the forbidden citadel was all of a sudden seized by the flurry of fighting

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acropolis

  Giải thích VN: 1. Phần cao, vững chắc của thành phố Hy lạp cổ, chúng bao gồm các thánh đường các khu nhà công cộng///2. Một dụ tiêu biểu Athens.///3. Dùng để chỉ bất kỳ một khu vực cao trong thành phố chứa các tòa nhà công [[cộng. ]]

  Giải thích EN: 1. the fortified upper part of an ancient Greek city, usually containing temples and other public buildings.the fortified upper part of an ancient Greek city, usually containing temples and other public buildings. 2. Acropolis. a noted example of this in Athens.Acropolis. a noted example of this in Athens. 3. any elevated urban area containing public buildings.any elevated urban area containing public buildings.

  citadel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X