• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  foam rubber

  Giải thích VN: Một dạng bọt dẻo tạo ra bằng cách bơm không khí vào nhựa chưa lưu hóa hoặc bằng cách kết hợp cacbonat với một hợp chất cao su hoạt động mạnh, dùng trong các tấm đệm, nệm, hay thảm. Còn gọi là: RUBBER [[SPONGE. ]]

  Giải thích EN: A flexible foam produced by beating air into unvulcanized latex or by combining a carbonate with a strongly masticated rubber mixture; used in mattresses, cushions, and carpet pads. Also, RUBBER SPONGE.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cellular rubber
  expanded [sponge] rubber
  expanded polyvinyl chloride
  expanded rubber
  foamed rubber
  latex foam
  skim rubber

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X