• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  fireproof

  Giải thích VN: Gia cố các bức tường, cầu thang hoặc các thành phần chịu ứng suất khác không bị cháy; bảo vệ tất cả các thành phần khác thể bị phá hủy bởi nhiệt độ cao bằng vật liệu chống [[cháy. ]]

  Giải thích EN: Having noncombustible walls, stairways, or stress-bearing members and having all other members that could be damaged by heat protected by refractory materials.

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  flameproof

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X