• Thông dụng

  Plywood.
  bàn bóng bàn bằng gỗ dán
  A ping-pong table made of plywood.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  glued wood
  laminated wood
  plywood

  Giải thích VN: Các tấm gỗ mỏng được dính với nhau, trong đó thớ của mỗi mảnh kế tiếp được đặt vuông góc với mảnh trước để tạo độ bền tránh bị vênh, được sử dụng rộng rãi trong xây [[dựng. ]]

  Giải thích EN: Thin sheets of wood glued together, with the grain of each consecutive piece positioned at a right angle to the preceding one to give strength and prevent warping; widely used in construction.

  pregwood
  veneer

  Giải thích VN: 1.Một lớp mỏng của loại vật liệu này, đặc biệt của loại gỗ đắt được xếp trên gỗ rẻ hơn để cải thiện bề ngoài của gỗ rẻ. 2.Ứng dụng như lớp bề mặt. 3.Những lớp này bao gồm lớp gỗ [[dán. ]]

  Giải thích EN: 1. a thin layer of material, especially a thin sheet of expensive wood laid over a base of cheaper wood in order to improve the outward appearance of the cheaper wood.a thin layer of material, especially a thin sheet of expensive wood laid over a base of cheaper wood in order to improve the outward appearance of the cheaper wood. 2. to apply such a layer or facing.to apply such a layer or facing. 3. any of the layers that compose a sheet of plywood.any of the layers that compose a sheet of plywood.

  veneer wood

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X