• Thông dụng

  Decode.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  decipher
  deciphering
  giải ảnh hàng không
  deciphering of air photographs
  khóa giải
  deciphering key
  decode
  bộ giải
  decode unit
  giải mã-mã hóa
  decode-encode
  hệ hóa-giải
  code-decode system
  decoding
  bộ giải
  decoding circuit
  chương trình giải
  decoding routine
  cổng giải
  decoding gate
  giải đa tiêu chuẩn số
  Digital Multi - standard Decoding (DMSD)
  giải địa chỉ
  address decoding
  hệ thống giải
  decoding system
  hệ thống giải khối
  block decoding scheme
  mạch giải
  decoding circuit
  mạch giải
  decoding circuits
  phép tính giải theo bit
  decoding computation per bit
  phương pháp giải xác suất
  probabilistic decoding techniques
  rơle giải
  decoding relay
  đồ giải
  decoding circuit
  sự giải lệnh
  instruction decoding
  sự giảI tuần tự
  sequential decoding
  sự giải Viterbi
  viterbi decoding
  thiết bị giải
  decoding device
  thủ tục giải
  decoding routine
  decrypt
  encoding
  giải bảng
  code book encoding
  giải dữ liệu
  data encoding
  giải nén
  compressed encoding
  giải pha
  phase encoding
  giải từ
  magnetic encoding
  ma trận giải
  encoding matrix

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  decoding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X