• Thông dụng

  Pit.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  open well

  Giải thích VN: Giếng đào chiều rộng hoặc đường kính đủ rộng cho một người đi xuống, thưòng đường kính ít nhất 3 [[feet. ]]

  Giải thích EN: An excavated well with a width or diameter large enough to allow a person to descend; usually at least 3 feet in diameter.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mine
  mine shaft
  open well
  pit
  pit hole
  shaft
  bộ giàn khung giếng mỏ
  shaft set
  bơm giếng mỏ
  shaft pump
  cửa chắn giếng (mỏ)
  shaft gate
  giếng mỏ không khí
  discharge air shaft
  giếng mỏ lát tông
  concrete-lined shaft
  giếng mỏ phụ
  chippy shaft
  giếng mỏ tuần hoàn
  circulation shaft
  gương giếng mỏ
  shaft face
  kết đông giếng mỏ
  freezing of shaft
  khoang giếng (mỏ)
  shaft compartment
  khoét sâu hơn (giếng mỏ)
  deepen a shaft
  khung giàn giếng mỏ
  shaft frame
  miệng giếng mỏ
  shaft mouth
  miệng giếng mỏ
  shaft top
  sự chống gỗ giếng mỏ
  shaft timbering
  sự kết đông giếng mỏ
  freezing of shaft
  sự khai đào giếng mỏ
  shaft sinking
  sự khai đào giếng mỏ
  shaft working
  thành giếng (mỏ)
  side of shaft
  tháp giếng mỏ
  shaft tower
  thiết bị giếng mỏ
  shaft equipment
  tời khai thác (giếng mỏ)
  shaft hoist
  vách giếng mỏ
  shaft wall
  đào giếng, mỏ
  sink a shaft
  đáy giếng mỏ
  shaft bottom
  shaft well

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X