• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  automated storage/retrieval system

  Giải thích VN: sự kết hợp giữa các phương tiện sự điều khiển để dự trữ khội phục lại nguyên vật liệu với sự ràng, chính xác tốc độ dưới mức độ tự động xác định với hệ thống biến đổi từ máy móc tương đối đơn giản được điều khiển bằng tay sang hệ thống dự trữ khôi phục được vi tính hóa, được hợp nhất hoàn toàn với nhau trong một quy trình sản xuất phân [[phối. ]]

  Giải thích EN: A combination of equipment and controls used to store and retrieve materials with precison, accuracy, and speed under a defined degree of automation with systems varying from relatively simple, manually controlled machines to massive computer-controlled storage/retrieval systems fully integrated into a manufacturing and distribution process.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X