• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coal tar

  Giải thích VN: Chất lỏng màu đen, nặng hình thành trong quá trình chưng cất than đá, tạo ra hợp chất của benzen phenol, từ đó tạo ra một số lượng lớn các loại thuốc nhuộm, thuốc uống. Ngoài ra, còn tạo ra các hợp chất khác như dùng để lát [[đường. ]]

  Giải thích EN: A black, thick liquid formed during the distillation of coal that yields compounds such as benzene and phenol, from which a large number of dyes, drugs, and other compounds are derived, and that finally yields a residuum, which is used in pavements.

  dầu nhựa than đá
  coal tar pitch
  men nhựa than đá
  coal tar enamel
  napta nhựa than đá
  coal-tar naphtha
  thuốc nhuộm nhựa than đá
  coal-tar dye
  coal-tar pitch
  gas tar
  pitch
  dầu nhựa than đá
  coal tar pitch
  tar
  tar pitch
  dầu nhựa than đá
  coal tar pitch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X