• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  chalk

  Giải thích VN: 1. Một loại đá vôi hạt nhỏ hay một loại canxi cacbonat mềm, được tạo ra bằng những vỏ đã được phân loại. hạt nhỏ, xốp dễ vỡ. Thông thường màu trắng hoặc màu sáng. được dùng làm bả matit, bút chì màu, sơn, vải sơn xi. 2. Chỉ quá trình dùng vật này hoặc những vật tương tự để viết. 3. Động từ chỉ một quá trình tương [[tự.. ]]

  Giải thích EN: 1. a fine-grained limestone or a soft form of calcium carbonate composed of finely divided marine shells; it is very fine-grained, porous, and friable, and is usually white or very light-colored. It is used in putty, crayons, paints, linoleum, and polishes.a fine-grained limestone or a soft form of calcium carbonate composed of finely divided marine shells; it is very fine-grained, porous, and friable, and is usually white or very light-colored. It is used in putty, crayons, paints, linoleum, and polishes. 2. a writing implement made of this substance or a similar substance.a writing implement made of this substance or a similar substance. 3. to use such a writing implement.to use such a writing implement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X