• Thông dụng

  Dilute

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cutback

  Giải thích VN: Một hỗn hợp của các dầu nhẹ dầu nặng hơn để tạo ra những dầu năng hơn với những đặc tính kỹ thuật mong [[muốn. ]]

  Giải thích EN: A blending of heavier and lighter oils to bring the heavier ones to desired specifications.

  bể pha loãng
  cutback tank
  pha loãng chậm
  slow curing cutback
  pha loãng nhanh
  rapid curing cutback
  pha loãng nhanh vừa
  medium curing cutback
  thùng pha loãng
  cutback tank

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dilute
  diluted
  bitum (pha) loãng
  diluted bitumen
  nước muối pha loãng
  diluted brine
  dilution
  dầu động pha loãng
  crankcase dilution oil
  hằng số pha loãng
  dilution constant
  hệ số pha loãng
  coefficient of dilution
  hệ số pha loãng
  dilution factor
  nhiệt pha loãng
  dilution heat
  nhiệt pha loãng
  heat of dilution
  pha loãng dầu
  oil dilution
  pha loãng dầu cacte
  dilution of crackcase oil
  pha loãng dầu hộp bánh răng
  dilution of crackcase oil
  pha loãng dầu động
  dilution of motor oil
  pha loãng nhiên liệu đã crackinh
  cracked fuel dilution
  phép thử pha loãng
  dilution test
  sự pha loãng bùn khoan
  pulp dilution
  sự pha loãng dầu
  oil dilution
  sự pha loãng nước cống
  dilution (ofsewage)
  sự pha loãng trong các-te
  crankcase dilution
  thí nghiệm pha loãng dầu
  oil dilution test
  tỉ lệ pha loãng
  dilution ratio
  flooding
  fluidify
  liquefy
  thin
  thin out

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  attenuate
  dilute
  chất pha loãng ít
  dilute cooling
  nước muối pha loãng
  dilute bittern
  dissolve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X