• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  harmonic
  bậc sóng hài
  harmonic order
  bộ phân tích sóng hài
  harmonic analyser
  bộ phân tích sóng hài
  harmonic analyzer
  bộ trộn sóng hài
  harmonic mixer
  dải sóng hài
  harmonic bands
  hàm lượng của sóng hài
  relative harmonic content
  hàm lượng sóng hài
  harmonic content
  máy phát sóng hài
  harmonic generator
  máy tách sóng hài
  harmonic detector
  máy tạo sóng hài
  harmonic generator
  méo sóng hài
  harmonic distortion
  phân tích sóng hài
  harmonic analysis
  sóng hài bậc ba
  third harmonic
  sóng hài bậc cao
  high-order harmonic
  sóng hài bậc hai
  second harmonic
  sóng hài bậc nhất
  first harmonic
  sóng hài bậc thấp
  low-order harmonic
  sóng hài bội ba
  triple-n harmonic
  sóng hài chẵn
  even harmonic
  sóng hài hòa
  harmonic wave
  sóng hài IF
  IF harmonic
  sóng hài thứ ba
  tesseral harmonic
  sự biến dạng sóng hài
  harmonic distortion
  sự loại bỏ sóng hài
  harmonic rejection
  sự méo sóng hài
  harmonic distortion
  sự méo sóng hài bậc ba
  third harmonic distortion
  sự phun sóng hài bậc hai
  second harmonic injection
  sự tạo sóng hài
  harmonic generation
  tần số sóng hài
  harmonic frequency
  tổn hao do sóng hài
  harmonic loss
  varacto tạo sóng hài
  harmonic generator varactor
  độ méo sóng hài
  harmonic distortion
  độ suy giảm sóng hài
  harmonic attenuation
  harmonic wave
  harmonic waves
  harmonics
  phép đo lượng sóng sóng hài của dòng không tải
  measurement of the harmonics of the no-load current
  sự suy giảm các song hai
  suppression of harmonics

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X