• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  packet assembly

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  synchronism

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  synchronization

  Giải thích VN: (1) Sự điểu chỉnh của các tín hiệu máy thu hình hay các thiết bị phát sóng được quét qua các mẫu đồng nhất. (2) Duy trì một hoạt động khi tiến hành với một hoạt động khác sao cho chúng sự hòa [[đồng. ]]

  Giải thích EN: 1. the adjustment of beams in a television camera and display tube so that their scan patterns are identical.the adjustment of beams in a television camera and display tube so that their scan patterns are identical.2. the maintenance of one operation in step with another.the maintenance of one operation in step with another.

  bộ hiển thị sự đồng bộ
  synchronization indicator
  sự đồng bộ hóa
  sync (synchronization)
  sự đồng bộ hóa
  synchronization (sync)
  sự đồng bộ hóa bit
  bit synchronization
  sự đồng bộ hóa khung
  frame synchronization
  sự đồng bộ hóa sau
  lip synchronization

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X