• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  collapse
  jolt
  jump
  jumping
  linear compression
  sinkage
  sinking
  swaging
  upset
  sự chồn đầu (đinh)
  upset head
  choice
  sự chọn giải pháp thiết kế
  choice of design solution
  sự chọn không khả dụng
  unavailable choice
  sự chọn được lựa trước
  preselected choice
  culling
  gating
  sự chọn vệt dội tạp
  clutter gating
  pick
  selecting
  selection
  sự chọn chương trình
  program selection
  sự chọn dòng trùng hợp
  coincident-current selection
  sự chọn kiểu
  mode selection
  sự chọn lắp
  preassembly selection
  sự chọn lọc hữu tính
  sexual selection
  sự chọn lọc lưu lượng động
  dynamic throughput class selection
  sự chọn lọc nhân tạo
  artificial selection
  sự chọn lọc tự nhiên
  natural selection
  sự chọn ngẫu nhiên
  random selection
  sự chọn nhân tạo
  artificial selection
  sự chọn pha
  phase selection
  sự chọn tốc độ bằng khí
  speed selection by power selection
  sự chọn trình đơn
  menu selection
  sự chọn tự nhiên
  natural selection
  sự chọn từ tự động
  automatic word selection
  sự chọn đổi (dữ liệu)
  exchange selection
  sorter
  sorting
  sự chọn bìa đục lỗ
  card sorting
  sự chọn rung
  vibration sorting
  sự chọn thẻ đục lỗ
  card sorting

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  adoption
  choice
  sự chọn lựa luật pháp (thích hợp)
  choice of law
  sự chọn lựa tòa án
  choice of forum
  option

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X