• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:03, ngày 7 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">di'greid</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">di'greid</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===

  Hiện nay

  /di'greid/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giáng chức, hạ tầng công tác; (quân sự) lột lon (một sĩ quan...)
  Làm mất danh giá, làm mất thanh thể
  Làm giảm giá trị, làm thành đê hèn, làm thành hèn hạ
  Làm giảm sút (sức khoẻ...)
  Làm suy biến, làm thoái hoá
  (địa lý,địa chất) làm rã ra, làm mủn ra (đá...)
  (nghệ thuật) làm phai, làm nhạt đi (màu sắc)

  Nội động từ

  Suy biến, thoái hoá
  (địa lý,địa chất) rã ra
  Hoãn dự kỳ thi danh dự lại một năm (trường đại học Căm-brít)

  hình thái từ


  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  giáng cấp

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  giáng nấc

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  biến chất
  làm phai nhạt
  giảm bớt
  giảm phẩm chất
  suy thoái
  thoái hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X