• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (17:51, ngày 13 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 5: Dòng 5:
  =====Trục xuất, đuổi, làm bật ra, tống ra=====
  =====Trục xuất, đuổi, làm bật ra, tống ra=====
  -
  ::[[to]] [[be]] [[expelled]] [[[from]]] [[the]] [[school]]
  +
  ::[[to]] [[be]] [[expelled]] [[from]] [[the]] [[school]]
  ::bị đuổi ra khỏi trường
  ::bị đuổi ra khỏi trường
   +
  ===hình thái từ===
  ===hình thái từ===
  * Ved: [[expelled]]
  * Ved: [[expelled]]

  Hiện nay

  /iks´pel/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trục xuất, đuổi, làm bật ra, tống ra
  to be expelled from the school
  bị đuổi ra khỏi trường

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  trục xuất

  Kỹ thuật chung

  phóng ra
  phun ra
  thải ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X