• /pə:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường viền quanh dải đăng ten (ở áo gối...)
  Hạt trai, ngọc trai
  a string of pearls
  một chuỗi ngọc trai
  Ngọc trai nhân tạo
  cultivated pearls
  những hạt ngọc trai nuôi
  imitation pearl
  hạt trai giả
  Vật giống hạt ngọc trai (hình dáng, màu sắc)
  pearls of dew on the grass
  những giọt sương long lanh như ngọc trai trên cỏ
  Ngọc quý, tinh hoa (nghĩa bóng)
  pearls of wisdom
  những kiến thức quý báu
  a pearl among women
  một viên ngọc quý trong đám phụ nữ
  Viên nhỏ, hạt nhỏ
  (ngành in) chữ cỡ 5

  Ngoại động từ

  Rắc thành những giọt long lanh như hạt trai
  Rê, xay, nghiền (lúa mạch...) thành những hạt nhỏ
  Làm cho có màu hạt trai; làm cho long lanh như hạt trai

  Nội động từ

  Đọng lại thành giọt long lanh như hạt trai (sương...)
  Mò ngọc trai

  Cấu trúc từ

  cast pearls before swine
  đem đàn gảy tai trâu; đem hồng ngâm cho chuột vọc; đem hạt ngọc cho ngâu vầy

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  trân châu

  Kỹ thuật chung

  ngọc
  crystal-pearl mica paint
  sơn mica ngọc pha lê
  mother-of-pearl
  chất tạo thành ngọc trai
  pearl lamp
  đèn ngọc trai
  pearl sinter
  tup ngọc trai
  pearl-mica paint
  sơn mica màu ngọc
  ngọc trai

  Giải thích EN: A smooth, hard, lustrous, spherical object composed of calcium or mineral aragonite and formed around a foreign irritant in certain mollusks..  .

  Giải thích VN: Vật có dạng cầu, nhẵn, cứng, màu sắc sặc sỡ chứa canxi hoặc khoáng aragonit được hình thành xung quanh chất kích thích của các động vật thân mềm.

  mother-of-pearl
  chất tạo thành ngọc trai
  pearl lamp
  đèn ngọc trai
  pearl sinter
  tup ngọc trai

  Kinh tế

  tấm đại mạch

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  gem , prize , baroque pearl , jewel , lustrous , margaric , margarite , nacre , nacre(mother-of-pearl) , orient , paragon , seed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X