• (đổi hướng từ Coercing)
  /kou´ə:s/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Buộc, ép, ép buộc
  to coerce into obedience
  ép phải vâng lời
  to be coerced into doing something

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kháng; ép buộc; cưỡng bức

  Kỹ thuật chung

  cưỡng bức
  kháng
  ép
  ép buộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X